Skip to content

Datainspektionen "friar" advokatbyrå - kravbrev till fildelare var inte olaglig inkassoverksamhet

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Det var inte olaglig inkassoverksamhet när en advokatbyrå som företräder flera rättighetsinne-havare i filmbranschen skickade kravbrev till privatpersoner som hade fildelat. Det konstaterar Datainspektionen - som nu "friar" byrån. 

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om den danksa advokatbyrån Njord som företräder flera filmbolag (Dagens Juridik 2017-11-17). I ett brev som skickades till svenska fildelare krävde byrån att mottagarna skulle betala 4 500 kronor.

Kravbreven kom alltså varken från polis eller någon annan myndighet utan var ett privat initiativ.

Inledde granskning
Advokatbyrån  samlade in bevis och fick ut personuppgifter om svenska fildelare. I brevet stod att om man betalar 4 500 kronor så skulle ärendet läggas ner. Om inte så skulle de driva ärendet till domstol. 

Datainspektionen fick in flera frågor från svenskar som hade fått breven och inledde en granskning om breven var tillåtna.

Krävs tillstånd
Frågan var om de kunde betraktas som inkassobrev, något som måste följa särskilda lagar och kräver tillstånd, förklarade DI:s jurist Camilla Sparr i samband med att granskningen inleddes.

- En inkassoåtgärd är om det förekommer någon form av påtryckning mot mottagaren att göra en betalning. Då är frågan om det förekommer en sådan påtryckning så att det är att betrakta som en inkassoåtgärd, sa Camilla Sparr till SR.

Beslut fattat
Nu har Datainspektionen fattat beslut i ärendet. DI anser inte att brevet är att betrakta som en inkassoåtgärd. Skrivningen att man kan komma att "överväga att driva ärendet vidare" anses inte utgöra en sådan påtryckning som avses i inkassolagen, skriver Datainspektionen i sitt beslut. 

"Inte heller betraktas utforminingen av det aktuella utskicket i övrigt som en inkassoåtgärd".

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt