Skip to content

"Centralt för säkerhetspolitiken" - Sverige tar över ordförandeskapet i nordiskt försvarssamarbete

Foto: Martti Kainulainen/TT

Under det kommande året tar Sverige över ordförandeskapsklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Den svenska målsättningen är bland annat att stärka ländernas samarbete i fredstider samt skapa förutsättningar för ett bättre samarbete vid långtgående kriser. 

 

- Det nordiska samarbetet är centralt för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Våra länder står inför liknande säkerhetsutmaningar och vi delar många säkerhetsintressen och positioner, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

- Norden är en viktig strategisk region och vårt försvarssamarbete bidrar till en fredlig utveckling och det höjer tröskelvärdet för militära konflikter och incidenter i vår region. säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Under ordförandeskapsåret kommer två försvarsministermöten att hållas.

Tre teman som kommer föras upp till diskussion är förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer, hur det nordiska försvarssamarbetet kan vara en plattform för att bygga regional säkerhet i bredare perspektiv och totalförsvar.

Samarbetet inom Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och har funnits i sin nuvarande form i tio år.

Samarbetet syftar till att förbättra ländernas försvarsförmåga och utveckla effektiva lösningar på gemensamma utmaningar.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt