Skip to content

"Blir ett bättre och tryggare stöd för barnen" - utredning vill se slopad assistansersättning för barn

Särskilda utredaren Gunilla Malmborg. Foto: Naina Helen Jåma/TT

Staten ska ta över kostnaden för personlig assistans samtidigt som barn och personer med psykiska diagnoser ska bli av med assistans-ersättningen. Det är två av förslagen som den särskilda utredaren, Gunilla Malmborg, presenterade för regeringen igår. 

 

- Något fler människor kommer att få LSS-insatser. Staten får ansvar för den personlig assistansen. Nya LSS-insatser skapas bland annat för barn, säger Gunilla Malmborg till SR. 

- Jag gör inga besparingar, ingen som har LSS-insatser idag kommer att bli utan insatser.

Gunilla Malmborgs uppdrag från regeringen var att se över hur stödet till personer med olika funktionsnedsättningar kan ändras för att bli bättre, men inte dyrare, än idag.

Barn ska inte få ersättning för personlig assistans
Enlligt utredningens förslag ska alltså barn under 16 år, samt personer med psykiska funktionsnedsättningar, inte längre omfattas av ersättningen för personlig assistans.

Istället föreslås att kommunerna ska ta över ansvaret för deras stöd, något som Gunilla Malmborg är tänkt att skapa bättre förutsättningar för insyn, uppföljning och kvalitetssäkrande.

- Jag tror det blir ett bättre och tryggare stöd för barnen. Det blir också bredare, dels kommer det omfatta fler personer och dels är det även riktat till hela familjen, att även föräldrar och syskon kan klara sin vardag, sade hon vid presskonferensen.

Boendestöd
Utredningen föreslår dessutom tre nya typer av LSS-insatser.

Den första benämns som personlig service och boendestöd och ska ge stöd till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad.

Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.

Förebyggande pedagogiskt stöd
En annan ny insats som föreslås benämns förebyggande pedagogiskt stöd och riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen.

Den tredje nya insatsen benämns personligt stöd till barn och syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.   

Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt