Skip to content

Bil vars hjul bara "spann" inte framförd på det sätt som krävs - man frias från grovt rattfylleri i hovrätten

Foto: Johan Nilsson/TT

Mannen dömdes i tingsrätten för grovt rattfylleri efter att onykter ha försökt köra upp bilen ur diket. Hovrätten konstaterar nu att det inte är ställt utom rimligt tvivel att det verkligen var den åtalade mannen som ett vittne sett sitta vid ratten och friar därför mannen helt. Hovrätten slår även fast att det inte är styrkt att fordonet kan anses ha framförts på ett sätt som krävs för att någon ska kunna dömas för rattfylleri.

 

Mannen uppgav att han, en kvinna och deras vänner hade lånat hans brors bil för att åka på en fest.

När kvinnan skulle köra ut från deras gård hamnade ett hjul utanför vägen, varefter bilen gled ner i diket.

Satt på förarplatsen i några sekunder
Den åtalade mannen uppgav att han efter att bilen hamnat i diket satte sig på förarplatsen "några sekunder för att hämta sin telefon"

Samtidigt lämnade den kvinnliga föraren platsen för att söka hjälp och de kvarvarande passagerarna försökte då putta upp bilen från diket.

Vittne stannade för att hjälpa till
I samband med försöket att få upp bilen på vägbanan stannade en man till vid vägkanten för att se om de behövde hjälp.

Samma man vittnade senare om att föraren försökte köra upp bilen ur diket trots att hjulen bara ”spann”, och att han senare märkte att föraren var onykter.

Signalementet överstämde "i alla avseenden"
Östersunds tingsrätt ansåg att vittnets berättelse hade ett så högt bevisvärde att det var ställt utom rimligt tvivel att en man med det signalement som vittnet lämnade hade försökt köra upp bilen ur diket.

Enligt tingsrätten framgick det av åberopade fotografier att signalementet ”i alla avseenden” överensstämde med den utpekade mannens utseende och klädsel.

Framfört fordonet i straffrättslig mening
Tingsrätten konstaterade att även om bilen inte rörde sig, utan hjulen bara spann, har 28-åringen i straffrättslig mening framfört fordonet.

Samtidigt konstaterades dock att trafikfaran ansågs ha varit ”mycket liten”, och att det därför, trots den höga alkoholkoncentrationen, fanns övervägande skäl för att välja en annan påföljd än fängelse.

28-åringen dömdes därför för grovt rattfylleri till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.

Fanns andra personer med liknande utseende i bilen
Mannen överklagade domen till Hovrätten för Nedre Norrland som gör en annan bedömning än tingsrätten. 

Hovrätten instämmer visserligen i bedömningen att det är utrett att en man med det signalement som vittnet lämnat försökte köra upp bilen ur diket, men konstaterar att både den åtalade mannen och den kvinnliga föraren har uppgett att det fanns andra personer i bilen med ett liknande utseende.

Kan inte uteslutas att det var någon annan vid ratten
Vidare konstaterar hovrätten att det inte heller framgår av utredningen hur lång tid det gick från den påstådda körningen till dess att polisen kom till den fest där 28-åringen sedan greps, eller om några andra personer avvikit sedan dess.

Hovrätten anser därför att det inte är ställt utom rimligt tvivel att det var 28-åringen som vittnet såg som förare, och mannen frias därför helt.

Inte rattfylleri om bilen endast rör sig av knuffar
Hovrätten framhåller också att det inte heller är styrkt att fordonet kan anses ha förts på ett sätt som krävs för att någon ska kunna dömas för rattfylleri, eftersom vittnet har uppgett att bilen inte rörde sig mer än den rörelse som orsakades av att passagerarna puttade på den.

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt