Skip to content

Barn- och kvinnomisshandlare får upp sitt fall i HD - dömd till utvisning trots kort fängelsestraff

Högsta domstolen ska pröva om den dömde mannen ska utvisas. Foto: Anders Wiklund/TT och DJ

Trots att mannen "bara" döms till tre månaders fängelse för att ha misshandlat sin sambo och hennes barn så döms han till utvisning. Hovrätten motiverar domen med att återfallsrisken är "påtaglig". Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu ska pröva utvisningen.

 

Den 51-årige mannen dömdes förra året av Hovrätten för Nedre Norrland till tre månaders fängelse för misshandel, ringa misshandel och ofredande - brott som vid upprepade tillfällen hade riktat sig mot mannens sambo och hennes barn.

Flera av brotten hade gått ut på att mannen hade slagit med öppen hand och vid något tillfälle hade han använt en käpp.

Enligt hovrätten verkade det inte handla om någon "överlagd uppfostringsmetod". Brotten verkade snarare ha sin grund i att mannen har "mycket lätt för att brusa upp" och att det därmed har handlat om "impulshandlingar".

Återfallsrisken påtaglig
Hovrätten slog fast att straffvärdet på tre månaders fängelse i och för sig inte nådde upp till den gräns på ett års fängelse som enligt grundregeln behövs för att också kunna döma till utvisning. Hovrätten skrev dock:

"Utvisning kan däremot bli aktuellt på grund återfallsrisken. Det ska då beaktas att X (mannen) under ett par år har gjort sig skyldig till sex olika brott mot personer som han har levt tillsammans med. Brotten har begåtts i hemmet och det rör sig om ett slags brottslighet där återfallsrisken typiskt sett är hög."

"Sammantaget anser hovrätten att risken för fortsatt brottslighet är så påtaglig att det på den grunden finns skäl att utvisa X."

Får upp fallet i HD
Enligt hovrätten är mannens anknytning till det svenska samhället "tämligen svag" och består främst av "det arbete han har och att han åtminstone tidigare har sammanbott med MÄ (hans f.d. sambo) och hennes barn".

Hovrätten beslutade därför, precis som Ångemanlands tingsrätt tidigare hade gjort, att mannen skulle utvisas från Sverige i fem år.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att pröva frågan om utvisning.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 


  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt