Skip to content

Både man och kvinna kan ha sovit under samlaget - mannen frias från våldtäkt av oenig hovrätt

Foto: Hasse Holmberg/TT

Det kan inte uteslutas att både den berusade mannen och den berusade kvinnan sov under samlaget. Det slår hovrätten fast och friar därför mannen från åtalet om våldtäkt. Hovrätten är dock oenig och en domare vill fälla mannen eftersom han anser att det i själva verket handlade om ett "självförvållat rus". 

 

Den 26-årige mannen åtalades vid Gävle tingsrätt för våldtäkt. Enligt åklagaren hade han genomfört ett samlag med en kvinna och "därvid otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av sömn och berusning befann sig i en särskilt utsatt situation".

Mannen och kvinnan - som är gamla vänner - hade befunnit sig hemma hos en gemensam vän på en efterfest när händelsen inträffade. Båda var berusade och skulle sova i samma säng.

Samlag bevisat
Tingsrätten slog fast att det - genom bland annat DNA och de båda kvinnornas berättelser - var bevisat att det hade förekommit samlag mellan mannen och kvinnan.

Mannen nekade dock till brott och hävdade att även han sov när samlaget genomfördes och att han därför saknade uppsåt. Enligt mannen har han tidigare haft sämnstörningar och bland annat gått i sömnen.

Enligt en sakkunnig expert på just sömnstörningar - en professor och överläkare - är det fullt möjligt för en person att genomföra samlag i sovande tillstånd även om det är ovanligt.

Sov mannen?
Enligt tingsrätten var det därför oklart om mannen hade sovit eller varit vaken vid samlaget och han friades därför.

Åklagaren överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som delar tingsrättens uppfattning om att kvinnan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd i samband med samlaget.

Frågan är då om mannen begått gärningen när han sov. 

Agerandet efteråt
Enligt den sakkunniga professorn var det viktigt att väga in hur personer som säger sig ha agerat i sömnen uppför sig direkt efter händelsen. Hovrätten skriver:

"I den delen har MÄ (kvinnan) lämnat skiftande uppgifter. Hon har sagt att X (den tilltalade) inte svarade och ryckte på axlarna när hon konfronterade honom i hallen. Vid något tillfälle har hon sagt att hon uppfattade honom som vaken men vid ett annat tillfälle var hon inte säker på om han var medveten om vad som hänt."

"I denna del bör även beaktas att X sände ett meddelande till MÄ under natten där han anger bl.a. att han inte förstår vad som hände och ber henne förklara för honom." 

Kan inte uteslutas
Enligt hovrätten talar mannens uppträdande efter händelsen "i viss mån" för att han var ovetande om vad han hade gjort.

"Detta i förening med de sömnstörningar som han har haft och i viss mån fortfarande har innebär att det enligt hovrätten finns en sådan osäkerhet i frågan om X har handlat under inverkan av sömn att det inte går att i tillräcklig grad utesluta att så var fallet." 

Mannen frias därför helt även av hovrätten.

En ledamot - en t.f. hovrättsassessor - är dock skiljaktig och vill fälla mannen för våldtäkt med hänvisning till att gärningen skulle ha begåtts under "självförvållat rus".

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt