Skip to content

"Advokater måste börja arbeta i team" - 125 avhoppare från Lindahl på ny byrå

Foto: Peter Johansson/LY

Efter ett halvår har 125 av medarbetarna vid advokatbyrån Lindahls kontor i Stockholm nu lanserat Cirio - en byrå som grundats av av-hoppade delägare från Lindahl: "Vi ska skapa en arbetsplats där man kan jobba hårt - men där klimatet ändå är hållbart" säger managing partner David Frydlinger.

 

Managing partnern David Frydlinger hade samma roll under det sista halvår som byrån var en del av Lindahl. Hur har skilsmässan från Lindahl då varit?

- Den har gått väldigt smidigt. Det vi sade i somras stämde. Det var ingen stor konflikt bakom utan olika syn på vad vi ville göra i framtiden, säger David Frydlinger till Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours.

Har ni behållit alla klienter?

 - Vi hade inga klienter gemensamt med övriga Lindahl, med något undantag. Vi var sex separata kontor, nu är de fem. Alla klienter som vi haft här i Stockholm har sett detta som spännande och modigt.

- I praktiken har det handlat om två skilsmässor eftersom en tredjedel av delägarna från Lindahls stockholmskontor startar en egen byrå.

På vilket sätt kommer ni att jobba annorlunda än era konkurrenter?

 - Ny teknik som AI är viktig, men det är egentligen bara en hygienfaktor och ingenting som man kommer att kunna bygga konkurrenskraft på. Alla kommer att använda sig av sådana verktyg.

- Vi vill ha en större del i att påverka spelreglerna i ekonomin och samhället. Vi ser också att inte bara spelreglerna ändras för våra klienter utan också synen på arbete bland våra medarbetare. Därför är social hållbarhet en viktig fråga för oss.

- Det här är ett tufft jobb, men det ska inte innebära att man är konstant stressad. Jag tror att en del skräms av det, bilden av att man på advokatbyrå ständigt måste vara anträffbar och jobba många sena nätter. Vi vill skapa en socialt hållbar arbetsmiljö, med tekniska hjälpmedel och modernare arbetsformer.

Hur ska det gå till?

 - I andra delar av näringslivet är det vanligt att arbeta i team. Det här har inte i lika hög grad kommit till advokatbyråerna, de är fortfarande uppbyggde på ett mer traditionellt sätt med några advokater som principaler och deras biträdande jurister. Fokus ligger på individen och på att var och en gör sitt.

- Vi måste lämna den modellen och fördela arbetet annorlunda. Teamet - och inte individen - måste vara det centrala. Då kan man fördela arbetsuppgifterna bättre och enklare hantera semestrar och sjuka barn.

Sanna Wolk, som rekryterats från en professorstjänst vid Uppsala universitet, ska både ansvara för byråns immaterialrättsgrupp men också utforma byråns interna hållbarhetsarbete.

- Vi upplever att några advokatbyråer har ett corporate sustainability-erbjudande utåt men att de kanske inte tillämpar det inåt. Det samspelet måste fungera.

Många byråer lyfter fram det här som en nyckelfråga. Tror du att ni prioriterar frågan högre än vad de gör?

 - Nej, det vore förmätet att tro att vi förstår den här frågan bättre än de som vi uppfattar som våra huvudkonkurrenter. Men det handlar om vad man kan erbjuda.

- Här kommer man att bli sedd och ingå i karriärsutvecklande program. Många studenter lyfter fram att de vill ha en företagskultur med trevliga medarbetare och en känsla av att få livet att gå ihop.

- En marknadsspaning som blivit till en sanning är att framtiden hör till storbyråer eller nischbyråer. Logiken med nischbyråer kan jag förstå, men inte jättebyråerna. Över en viss storlek får klienterna inget mervärde, vilket ju är det som är viktigt.

David Frydlinger är initiativtagare till att introducera affärsmodellen Vested i Norden. I korthet innebär den ett mer partnerskapsinriktat synsätt i inköps- och outsourcingsprocesser.

- Det är en växande affär för oss. Vi började bygga upp det här år 2012 i vissheten om att det är dit bollen är på väg. Det finns ingen annan advokatbyrå i världen som på samma sätt arbetar med det här.

Är marknaden avvaktande?

 - Behovet är enormt men efterfrågan matchar inte alltid behovet. Gamla kulturer och strukturer är svåra att ändra. Ofta har inköpsavdelningarna en stark position, där finns ofta uppfattningen att det är effektivt att i första hand pressa priserna i förhandlingen.

- Även om man intellektuellt förstår vikten av samarbete så krävs det tid för att åstadkomma ett skifte. Vi har jobbat med många stora företag med detta och har nu känslan att pluggen börjar gå ur.

 

Läs en längre intervju med David Frydlinger i Legally Yours.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 


 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt