Skip to content

Advokat hade inte "god kontorsorganisation" - prickas av disciplinnämnden

Foto: Maja Suslin/TT

Advokaten både under- och överdebiterade sina klienter. Det, menar advokatsamfundets disciplin-nämnd, är inte en god ordning - och tilldelar henne därför en erinran. 

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har i ett tidigare ärende prövat fakturor som ställts ut av en advokat till en tidigare klient.

Medgav felsummering
Konsumenttvistnämnden ansåg inte att advokaten hade brustit i sitt uppdrag men beslutade dock att sätta ned en av fakturorna.

Advokaten hade själv medgett att hon hade gjort en felsummering av sitt arbete.

Inledde disciplinärende
Eftersom det förekom flera oklarheter avseende fakturorna – bland annat hade klienten tillställts en faktura som advokaten senare inte kände igen och som inte heller funnits i bokföringen – beslutade Advokatsamfundet att inleda ett disciplinärende.

I yttrande till disciplinnämnden har advokaten medgett att hon räknat fel avseende vissa fakturor men påpekat att det inte endast skett överdebiteringar utan också underdebiteringar.

"Skyldig att ha god ordning"
Disciplinnämnden konstaterar att en advokat är skyldig att ha god ordning på sin kontorsorganisation och att advokater vid fakturering och redovisning ska uppfylla kraven på klarhet och tydlighet.

Åsidosatt sina plikter
Enligt nämnden har advokaten brustit i dessa avseenden och hon har därmed åsidosatt sina plikter.

Nämnden tilldelar därför advokaten en erinran.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt