Skip to content

85-åring gav bort halva bostaden och 400 000 till sambo innan sin död - arvingar vinner i hovrätten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

När den 85-årige mannen dog hade han under de sista fyra åren gett bort hälften av sin bostadsrätt och 400 000 kronor till sin sambo. Den avlidne mannens två bröstarvingar stämde sambon eftersom de ansåg att deras rätt till sina laglotter kränkts. Tingsrätten ogillade deras talan mot bakgrund av att den väckts försent. Hovrätten ansåg dock att tidsfristen inte löpt ut när talan väcktes och beslutar därför att delar av gåvorna ska gå åter till dödsboet.

 

Den avlidne 85-åringen gav fyra år före sin död hälften av sin bostadsrätt till sambon, och samma år som sin död gav han även bort 400 000 kronor till henne.

Den avlidne mannens bröstarvingar yrkade i Solna tingsrätt att domstolen skulle fastställa att dessa gåvor skulle återböras till dödsboet eftersom de ansåg att de utgjorde en kränkning mot deras laglottsrätt.

Sambon medgav att hon tagit emot gåvorna, men anförde att talan väckts mer än ett år efter att bouppteckningen avslutades och att bröstarvingarna därför har förlorat sin rätt till talan vad avser återbärande av gåvorna.

Väckte talan försent
Tingsrätten konstaterade att stämningsansökan inkom den 28 februari 2017 och att bouppteckningen, enligt den registrerade bouppteckningshandlingens lydelse, förrättades den 18 februari 2016.

Tingsrätten ansåg att bouppteckningen ska anses ha avslutats på förrättningsdagen den 18 februari 2016, trots att det efter sammanträdet vidtogs vissa åtgärder för att färdigställa bouppteckningshandlingen och inhämta specifika värdeuppgifter.

Domstolen fann inte heller att det har betydelse för beräkning av fristen att bouppteckningen gavs in till Skatteverket mer än en månad efter förrättningen.

Tingsrätten ansåg mot bakgrund av detta att mannen och kvinnan väckt talan för sent, och gick därför på sambons linje.

Återstod nödvändiga åtgärder
Svea hovrätt gör nu en annan bedömning och fastställer att gåvorna ska återbäras till dödsboet.

Hovrätten konstaterar att utredningen visar att underskrifterna på bouppteckningshandlingen inte kan ha kommit till stånd före mars 2016, eftersom det fram till dess återstod nödvändiga åtgärder för bouppteckningens avslutande.

Mot bakgrund av detta konstaterar hovrätten att fristen för talans väckande inte hade löpt ut när mannen och kvinnans ansökan om stämning inkom till tingsrätten, och bifaller därför deras överklagande.

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt