Skip to content

"Viktigt att minska konspirationsteorier inför kommande val" - ny studie om valet i sociala medier

Foto: Dagens Juridik

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av MSB studerat digitala diskussioner om det svenska riksdagsvalet. Bland annat har samtliga konton som twittrat om det svenska riksdagsvalet mellan den 5 mars och den 30 september i år analyserats. 

 

- Automatiserade konton kan användas för att försöka påverka människor genom att man får en förvrängd bild av att ämnen diskuteras betydligt mer än vad de faktiskt gör, säger Johan Fernquist, forskare på FOI.

I studien om automatiserade konton, även kallade botar, på Twitter har alla konton som twittrat om valet mellan 5 mars och den 30 september analyserats.

Tre typer av botar har undersökts
Huruvida ett konto är automatiserat eller inte avgörs med hjälp av maskininlärning, där man har gett datorn en mängd publicerade kända automatiserade konton för att lära den att känna igen ett automatiserat beteende.

De botar som undersökts i studien är av tre typer. Dels sådana som styrs automatiskt av en mjukvara, dels sådana som kan hanteras av någon som är anställd för att sprida propaganda, eller av en privatperson som i hög omfattning kopierar eller retweetar innehåll.

Det spelar ingen roll om kontot är en maskin, en anställd eller en människa med gott om tid, effekterna är desamma, och det är effekterna som studeras.

SD och AFS fick starkast stöd på Twitter
Forskarna noterade att antalet botar som diskuterade valet mer än fördubblades från juli till augusti.

Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige var de partier som fick starkast stöd på Twitter enligt studien, både av genuina konton och automatiserade konton.

Det visades sig dessutom att det är vanligare att ett automatiserat konto uttrycker stöd för Sverigedemokraterna jämfört med vad de genuina kontona gör.

"Viktigt att minska konspirationsteorier"
I den andra rapporten har fokus varit på att studera de diskussioner som handlar om valets genomförande.

Ett av syftena är att identifiera eventuella missförstånd och bristande kunskap om valprocessen. Resultaten kan sedan användas av berörda myndigheter för att förtydliga delar av valprocessen i framtida val.

- Det är viktigt att försöka minska konspirationsteorier och ryktesspridning inför kommande val.

- I de digitala miljöerna som vi studerat finns det en hel del oklarheter kring vissa delar av valets genomförande som kan bidra till teorier om valfusk, säger Lisa Kaati, forskare på FOI.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt