Skip to content

Var femte jurist stressas till sömnproblem av jobbet - Jusek presenterar ny kartläggning av arbetsmiljön

Foto: Henrik Montgomery/TT

De flesta juristerna är nöjda med sina arbets-uppgifter och anser att deras kompetens tas tillvara av arbetsgivaren. Samtidigt brottas yrkesgruppen med höga nivåer av stress, något som gör juristerna mindre nöjda med jobbet. Jusek offentliggör idag en omfattande kartläggning av juristernas arbetsmiljö och visar vilka faktorer som är viktigast för att förbättra välbefinnandet bland jurister på jobbet.

 

- Vi ser att minskad stress är en avgörande åtgärd för att göra jurister nöjdare med sina jobb, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek. 

Kartläggningen, som omfattat 657 av Juseks juristmedlemmar, visar bland annat att juristerna är Juseks mest stressade utbildningsgrupp.

En tredjedel av de tillfrågade juristerna upplever i hög utsträckning negativ stress som enligt kartläggningen ger två av tio jurister sömnproblem. 

Påverkar privatlivet negativt
Nästan fyra av tio jurister anser att deras arbete är så pass krävande att det påverkar liver utanför arbetet negativt.

Kartläggningen visar dessutom att stressproblemen påtagligt påverkar den totala nöjdheten med arbetet negativt.

Genomgående för hela kartläggningen är även att kvinnor är mer drabbade av stressrelaterade problem än män.

"Minskad stress långt ifrån tillräckligt"
Utgångspunkten i Juseks arbetsmiljöarbete är att det traditionella synsättet bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, där fokus läggs på saker som skapar välbefinnande i arbetet. 

Ett skäl till det är, enligt Jusek, att ett högt välbefinnande gynnar innovation och produktivitet. 

- Arbetsmiljön är viktig för våra juristmedlemmar och ett bredare perspektiv krävs för att förstå hur de mår på och av jobbet.

- Vi ser även att juristernas välbefinnande ökar i takt med att de upplever fler positiva aspekter av arbetet. Att minska stressen är nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt för att förbättra juristernas arbetsmiljö, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Kollektivavtal viktigt
Enligt Daniel Lind är det dessutom viktigt att cheferna fördelar stimulerande arbetsuppgifter och ger löpande stöd åt de anställda. 

- Att lära nytt i arbetet, att arbetsgivaren driver verksamheten effektivt och att chefen ger löpande stöd är också centralt för ett högt välbefinnande.

- Dessa åtgärder förbättrar arbetsmiljön, men är också lönsamma och ofta nödvändiga för att rekrytera nya talanger.

På Jusek är man dessutom av åsikten att en viktig åtgärd för en förbättrad arbetsmiljö är att det finns kollektivavtal för anställda jurister. 

- Arbetsgivarna och vi som fackförbund måste arbeta med båda perspektiven och en viktig förutsättning för detta är att det finns kollektivavtal, avslutar Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek. 

 

Juseks lista över de viktigaste faktorerna för att förbättra juristers arbetsmiljö

* Möjlighet att lära nytt i arbetet

* Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv i övrigt.

* Rimlig stressnivå

* Verksamheten bedrivs effektivt.

* Närmaste chef ger löpande stöd.

* Lönen är skälig och avspeglar arbetsinsatsen.

* Inflytande över när arbetet ska utföras.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt