Skip to content

SVT-team som hjälpt flyktingpojke till Sverige fälls även i HD - får dagsböter istället för samhällstjänst

Foto: Jessica Gow/TT och Sofia Tanaka/TT

Högsta domstolen fäller teamet bakom SVT-serien "Fosterland" för männsikosmuggling av normalgraden efter att de tagit med sig en 15-årig flyktingpojke från Syrien till Sverige. HD gör samma bedömning som hovrätten men väljer att ändra påföljden till villkorlig dom och dagsböter i stället för 75 timmars samhällstjänst.

 

Reportern, fotografen och tolken i SVT:s serie "Fosterland" dömdes förra året av Malmö tingsrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge för människosmuggling till villkorlig dom och samhällstjänst.

Tingsrätten fann det utrett att tv-teamet hade hjälpt en 15-årig flyktingpojke från Syrien att ta sig från Aten till Sverige på ett sådant sätt att det handlar om just människosmuggling.

Inget "humanitärt undantag"
Det hjälpte inte att rätten även konstaterade att det var ”uppenbart” att de tre hade hjälpt pojken av rent ideella och humanitära skäl. 15-åringens skyddsbehov låg inte heller på en sådan nivå att det kunde motivera ett "humanitärt undantag".

Gärningen ansågs inte heller ha haft sådana "publicistiska syften" att det kunde räknas som förmildrande. Att 15-åringens flyktväg kom att dokumenteras av SVT-teamet framstod tvärtom enligt tingsrätten mer som ett ”resultat av tillfälligheter”.

Sökte inte asyl direkt
Väl i Sverige hade 15-åringen dessutom inte sökt asyl med en gång utan istället först övernattat hos en medlem i tv-teamet för att dagen därpå åka till Stockholm med en kusin.

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde senare domen. 

Oklart i praxis
Samtliga yrkade på att bli helt frikända i HD och av SVT-reporterns överklagande framgick bland annat att hans advokat hävdar att det är "oklart i praxis hur ett ärende som det här ska bedömas" när det gäller vem som har ansvar för barnets bästa.

Reportern ska enligt överklagandet ha "känt det som en plikt att handla utifrån det ansvar han kände för ett barns lidande" och hans advokat hävdar därför att handlingarna ryms inom det "humanitära undantaget".

Högsta domstolen valde efter överklagandena att meddela prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd.

Kan inte anses som ringa brott
Högsta domstolen konstaterar nu i sin dom att omständigheter som att agerandet har föranletts av" närmast humanitära skäl" och skett utan ersättning samt att det varit en icke planerad engångsföretelse visserligen "talar för att brottet ska bedömas som ringa". 

Samtidigt fastslås att resan från Grekland till Sverige emellertid har innefattat transport genom flera länder, skett med flera olika transportmedel och planerats efter hand där den syriske pojken hade kunnat söka asyl i något av de länder som passerades.

Sammantaget anser HD därför att förhållandena är sådana att gärningen inte kan anses som ringa brott.

De tre teammedlemmarna ska därför dömas till människosmuggling av normalgraden

Saknas anledning att tro att de ska begå nya brott
När det gäller påföljden anser dock Högsta domstolen att brottsligheten inte är av sådan art att det talar för fängelse som påföljd.

Dessutom saknas, enligt HD, anledning att tro att personerna ska begå nya brott varför HD väljer att ändra påföljden från villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst till 40 dagsböter motsvarande en måndas fängelse.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt