Skip to content

"Stärker förmågan att stå emot ett väpnat angrepp" - regeringen vill se fler militära staber

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Regeringen vill inrätta så kallade försvarsgrensstaber för armén, marinen och flygvapnet. Syftet är bland annat att öka "robustheten" i Försvarsmaktens ledningsorganisation och stärka försvarets operativa förmåga.

 

-  Att öka den geografiska spridningen av Försvarsmaktens staber ökar robustheten och uthålligheten i myndighetens ledningsförmåga, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). 

- Det stärker vår operativa förmåga och därmed vår förmåga att stå emot ett väpnat angrepp.

Som ett led i arbetet med att stärka den svenska försvarsförmågan och öka den operativa förmågan har Försvarsmakten begärt att få inrätta så kallade försvarsgrensstaber i form av en arméstab i Enköping, en marinstab i Haninge/Muskö och en flygstab i Uppsala. 

Utöver en mer robust och uthållig ledningsstruktur anser regeringen att ett inrättande av försvarsgrensstaber ska bidra till en bättre förmåga att samverka med andra nationer och tydligare lednings- och lydnadsförhållanden i förhållande till krigsförbanden.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt