Skip to content

Spärrar öppnades trots ogiltigt SL-kort - HD prövar om resenären borde kontrollerat saldot

Foto: Annika af Klercker/SvD/TT

Tunnelbanespärrarna öppnade sig trots att resenären inte hade tillräckligt med pengar på sitt SL-kort. Enligt SL borde han ha stannat, kontrollerat sitt saldo och betalat - istället för att bara åka vidare. Nu ska Högsta domstolen gå till botten med vilka krav man kan ställa på resenärerna i kollektivtrafiken.

 

Mannen hade scannat sitt SL-kort med så kallad reskassa i tunnelbanespärrarna och dessa hade öppnats. Spärrarna hade sedan pipit när mannen passerade och gick vidare.

Vid en biljettkontroll lite senare upptäcktes att han inte hade någon giltig biljett eftersom reskassan på kortet inte räckte.

Mannen fick därför en tilläggsavgift på 1 560 kronor som han vägrade att betala.

Varit ursäktligt
SL vände sig då till tingsrätten som ansåg att mannens avsaknad av giltig biljett hade varit ursäktlig. Detta eftersom spärrarna hade öppnats när han scannade SL-kortet.

Enligt tingsrätten var det "inte orimligt att man som resenär tror att man köpt i vart fall den billigaste biljetten när man scannar ett kort avsett för reskassa och spärrarna öppnar sig".

Domstolen ansåg att mannen hade gjort vad som kunde krävas för att försäkra sig om att han hade en giltig biljett och SL:s talan ogillades därför.

Känna till reskassan
Svea hovrätt gjorde däremot en annan bedömning och förpliktigade mannen att betala tilläggsavgiften. Enligt hovrätten bör en resenär som reser med ett SL-kort med reskassa själv känna till vilket belopp som finns på kortet.

Hovrätten konstaterade att mannen inte ens hade påstått att han hade vidtagit någon åtgärd för att kontrollera saldot på SL-kortet innan han började resan. Han hade inte heller gått tillbaka trots att spärrarna hade pipit.

Funktion som öppnar
Hovrätten pekade också på att det enligt SL finns en funktion som gör att spärrarna kan öppnas även om det inte finns några pengar på SL-kortet.

Mannens avsaknad av biljett ansågs därför inte ursäktlig.

En rådman var skiljaktig i hovrätten och ville fastställa tingsrättens dom.

Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd i målet för att ge svar på när det ska anses ursäktligt att inte ha en giltig biljett i kollektivtrafiken.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt