Skip to content

"Skett i syfte att exploatera målsägandena" - sex personer döms för människohandel i tiggerimål

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Sju personer dömdes idag av Växjö tingsrätt till mellan 1,5 och 5,5 års fängelse för bland annat människohandel och medhjälp till människohandel för att ha organiserat tiggeri i och runtomkring Växjö. 

 

Tingsrätten slår fast att sex av de tilltalade tillsammans har organiserat tiggeri i Växjötrakten. Tiggarna har rekryterats i Bulgarien och sedan fått bosätta sig i ett skogläger alternativt i en villa i Hultsfred.

De flesta tiggarna i målet har uppget att de varit anställda som tiggare för att tigga mot en fast lön och det de har tiggt ihop har sedan överlämnats till gärningsmännen. 

- Upplägget att ha tiggare anställda är inte i sig tillräckligt för att göra sig skyldig till brottet människohandel. Det finns flera tidigare avgöranden där detta har fastslagits, säger lagmannen Lars-Olle Larsson i ett pressmeddelande.

Rekryterats på ett otillbörligt sätt
Tingsrätten konstaterar dock att några av tiggarna i detta fall har "rekryterats på ett otillbörligt sätt" genom att de vilseletts, främst beträffande under vilka förhållanden de skulle komma att tigga, samt att några tiggare har haft så "miserabla hemförhållanden i Bulgarien att detta otillbörligt utnyttjats".

Väl i Sverige har ett antal av tiggarna sedan misshandlats, skuldsatts, tilldelats böter, övervakats eller tilldelats mindre mat om de tiggt ihop för lite pengar. 

"Befunnit sig i nödläge"
Sammantaget slår tingsrätten fast att tiggarna har exploaterats på ett sätt att de befunnit sig i ett nödläge och att detta har varit syftet med gärningsmännens åtgärder.

Tingsrätten skriver i sina domskäl: 

"Utredningen utvisar tydligt att (de dömda) bedrivit tiggeriverksamheten i vinstsyfte och att målsägandena på ett otillbörligt sätt använts som en handelsvara. Målsägandena har till dem överlämnat det de tiggt ihop under dagen. Att verksamheten genererat en ansenlig vinst framgår bland annat av de pengaöverföringar som skett. Det är därmed styrkt att handelsåtgärderna skett i syfte att exploatera målsägandena.

I dessa delar har tingsrätten funnit åtalet för människohandel styrkt.

En av de åtalade frikändes
En person som åtalats för medhjälp till människohandel har frikänts. Han har låtit tiggare bo i en del av sitt hus, enligt egen utsago för att de där hade det bättre än i bilar i skogen.

Åklagaren har inte gjort gällande att denne person haft någon ekonomisk vinning av att låta tiggare bo hemma hos sig.

Tingsrätten har inte funnit styrkt att han haft ett sådant uppsåt som krävs för en fällande dom. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt