Skip to content

Sjukskriven "dryg i pallet" - grundlagsbrott när Försäkringskassans samtal spelades in av misstag

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Handläggaren vid Försäkringskassan visste inte att den sjukskrivna kvinnans telefonsvarare spelade in vad hon sade till en kollega - bland annat att kvinnan var "dryg i pallet" men inte var något "psykiskt kvadd som ligger och skriker i soffan". JO slår nu fast att uttalandena strider mot saklighetskravet i grundlagen.

 

Det var den sjukskrivna kvinnan själv som JO-anmälde handläggaren och bifogade den inspelade ljudfilen.

I det inspelade meddelandet hördes handläggaren kalla henne ”dryg i pallet” och inför någon annan säga att hon ”ska fan svara i telefon” och att hon ju ”bara har ryggproblem” och inte är något ”psykiskt kvadd som ligger och skriker i soffan”.

Sjukpenning skulle dras in
Försäkringskassan har i sitt yttrande till JO uppgett att handläggaren hade sökt kvinnan för att informera om att Försäkringskassan övervägde att inte bevilja henne fortsatt sjukpenning.

I väntan på svar pratade handläggaren med en kollega och det hon sade kom av misstag att spelas in på kvinnans telefonsvarare.

Handläggaren har inte någon egentlig förklaring till varför hon sa det hon sa – utöver att hon var stressad över arbetsbelastningen och irriterad över att kvinnan inte svarade.

Fått anpassade uppgifter
Försäkringskassan ser "allvarligt" på situationen och har uppgett att handläggaren nu har fått "anpassade uppgifter" som inte innefattar kontakt med enskilda - och har även "på nytt genomgått utbildningar kring bemötande och statstjänstemannarollen".

Försäkringskassan har också bett kvinnan om ursäkt och lämnat ärendet vidare till internutredare för fortsatt granskning.

Justitieombudsmannen Thomas Norling konstaterar nu att kravet på korrekt bemötande är reglerat i grundlag och att meddelandet innehåller flera svordomar och nedlåtande uttalanden – både om kvinnan och om sjukskrivna personer i allmänhet.

Brott mot regeringsformen
Handläggarens agerande tyder enligt JO på en "oförmåga att hålla sig till sakfrågan" och strider mot saklighetskravet i regeringsformen.

JO understryker vikten av att enskilda bemöts och behandlas på ett professionellt sätt för att allmänheten ska känna förtroende för myndigheterna.

Handläggaren får därför allvarlig kritik. JO slår också fast att det saknas betydelse att inspelningen skedde av misstag.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt