Skip to content

Sen betalning inte skäl för upphörande av hyresavtal - "prognosen" god för framtida betalningar i tid

Foto: Hasse Holmberg/TT

En kvinna som betalat sin lägenhetshyra två dagar försent får behålla sitt hyreskontrakt. Hovrätten konstaterar att kvinnan trots allt betalat hyran i tid det senaste året samt att "prognosen är god" för att framtida betalningar ska ske i tid. 

 

En värd sa upp hyresavtalet med en kvinna avseende en fyrarumslägenhet i utkanten av Stockholm, och tog tvisten till Hyresnämnden i Stockholm.

Hyresavtalet hade sagts upp en gång tidigare, men värden gick då med på att ett korttidsavtal skulle löpa under en prövotid.

Värden hävdade att kvinnan hade åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst genom att betala en månadshyra två dagar för sent.

Utsatt för misstänkt bedrägeri
Kvinnan medgav att hyran blev försenad, men hävdade att det berodde på händelser som låg utom hennes kontroll.

På förfallodagen hade hon nämligen, enligt egen uppgift, blivit tvungen att spärra sitt bankkonto på grund av ett misstänkt bedrägeri, och den hyresbetalning som hon redan hade lagt in via sin internetbank kunde därför inte utföras.

Hyresnämnden konstaterade att den skriftliga bevisningen gav stöd för kvinnans berättelse, och ansåg inte att den försenade hyresbetalningen utgjorde skäl för att hyresavtalet ska upphöra. Värdens ansökan avslogs därför.

"Prognosen god" för framtida betalningar
Svea hovrätt konstaterar nu, efter att värden överklagat dit, att det faktum att kvinnan har betalat hyran försent under prövotiden visserligen talar för att avtalet bör upphöra.

Hovrätten framhåller dock att kvinnan efter den aktuella förseningen har skaffat autogiro och att hon därefter har betalat hyran i tid under mer än ett år, samt att ”prognosen” för att hyrorna framöver ska betalas i tid är god.

Trots att en hyresvärd inte ska behöva tåla några försummelser av det slag som föranledde korttidsavtalet anser därför hovrätten att det vid "en samlad bedömning av omständigheterna inte vore proportionerligt att låta hyresavtalet upphöra".

Hovrätten avslår därmed värdens överklagande.

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt