Skip to content

Regeringen rustar för "hård Brexit" - specialregel ska rädda redan existerande affärsförbindelser

Hård Brexit? Storbritanniens premiärminister Theresa May och Sverige statsminister Stefan Löfven. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Enligt ett nytt förslag ska regeringen kunna meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES, under en viss tid, ska kunna undantas från kravet på tillstånd av Finans-inspektionen att driva värdepappersrörelse. Syftet är att rädda redan existerande affärsförbindelser vid en så kallad hård Brexit.

 

Förslaget innebär att värdepappersföretag som hör hemma i Storbritaninen under en övergångsperiod efter landets eventuella utträde ur EU ska kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster till professionella kunder som de ingått avtal med före utträdet. 

Syftet med förslaget är att undanröja risken för ett avbrott i tillgången till finansiella tjänster som behövs för hantering av derivatkontrakt som svenska företag har ingått med en motpart i Storbritannien.

Förslaget har betydelse endast om Storbritannien skulle lämna EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats mellan parterna - alltså en så kallat hård Brexit.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt