Skip to content

"Rättsväsendets flaskhalsar måste bort - öka resurserna även till åklagare och domstolar"

DEBATT - av Andreas Carlson (KD), vice ordförande för Justitieutskottet

 

Kampen mot brottsligheten kan inte vänta. Att Sverige ännu inte fått en regering på plats är inte ett skäl för Kristdemokraterna att avstå från kraftiga resurstillskott till svenskt rättsväsende. Kristdemokraterna satsar i vår budget 7,7 miljarder mer än övergångsbudgeten för att förstärka rättsväsendet.

Polisen behöver stora resurstillskott för att kunna anställa 10 000 fler poliser. Men det räcker inte som enda åtgärd för att knäcka kriminaliteten. En ansvarsfull satsning på Polismyndigheten måste förenas med förstärkningar av hela rättsväsendet.

Fler brottslingar behöver gripas och brott förebyggas. Fler poliser med mer resurser och tvångsmedel kombinerat med fler och strängare straff och en växande befolkning kommer leda till att hela rättsväsendet behöver stärkas. Att det byggs upp flaskhalsar hos domstolar eller åklagare eller att Kriminalvården inte kan ge möjlighet till återanpassning för sina klienter är oansvarigt och kontraproduktivt.

Utöver vår satsning på Polismyndigheten presenterar vi därför i dag kraftfulla satsningar på åklagare, domstolar, kriminalvård och tullen.

  • Vi förstärker Åklagarmyndigheten med 370 miljoner kommande period. Det krävs för att klara av att hantera de allt mer komplexa brottsutredningarna, en växande befolkning, grövre brott, mer omfångsrika förundersökningar och internationell samverkan. Görs inte detta riskerar det att få följdverkning framåt i tiden. Kompetens kommer förloras när anställda slutar och inte kan ersättas med nya, handläggningstider kan bli sämre, den långsiktiga kompetensuppbyggnaden blir lidande och åklagarna blir en flaskhals i rättsväsendet.
  • Sverige behöver fler domstolar. Antalet tingsrätter har halverats sedan 1990-talet, men antalet mål till domstol har ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller inte bara brottmål utan även familjemål och migrationsmål. För att klara av en ökad måltillströmning, som kan väntas när Polisens resurser ökar, krävs en utbyggnad av domstolsväsende. Dessutom behöver domstolarna förstärka sin säkerhet på många håll i landet till följd av den allt grövre kriminaliteten. Vi vill även se en utökning av domstolar för att få en bättre geografisk spridning. Kristdemokraterna satsar närmare 1,4 miljarder på Sveriges domstolar.
  • Kriminalvården behöver förstärkas. Nyligen gick generaldirektören ut och berättade att de använder dubbelbeläggning och bygger ut sin kapacitet. Idag är beläggning upp emot 100 procent vilket får negativa konsekvenser för både intagna och personal. Det bidrar till att det blir svårare att rehabilitera intagna, något som är negativt för hela samhället. Vi satsar 1,85 miljarder på en stärkt Kriminalvård.
  • Därtill vill vi förstärka Tullverkets gränsbevakning med närmare 1 miljard, inte minst för att de ska kunna stoppa stöldgods som förs ur landet, kontrollera fler inresehandlingar och installera kameror som kan läsa in registreringsskyltar vid gränsen.

Problemen Sverige har med kriminalitet idag har byggts upp under decennier. Vi behöver räkna med lång tid av offensiva satsningar för att komma åt kriminaliteten. Ska vi på allvar komma åt kriminaliteten i Sverige behöver vi genomgripande reformer och satsningar på alla områden inom rättsväsendet. Kristdemokraterna tar ansvar med dessa kraftfulla satsningar. Men det krävs också en ny regering som på allvar kan ta tag i problemen. En ny regering behöver ta ansvar för hela rättsväsendet.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt