Skip to content

Polis sköt ihjäl hans bror under biljakt - får inte ta del av filmer från polisbilarna

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannens bror sköts ihjäl av polisen i samband med en biljakt och nu planerar han att begära skadestånd från staten. Polismyndigheten vägrar dock att lämna ut de filmer från polisbilarna som togs under jakten. Även kammarrätten säger nu nej.

 

En förundersökning om tjänstefel inleddes mot den polisman som sköt men lades ned eftersom det ansågs vara uppenbart att polisen hade agerat i nödvärn.

Brodern till den avlidne bror begärde ut alla digitala handlingar i förundersökningen - bland annat videofilmer från de polisbilar som deltog under biljakten och polisens radiokommunikation. 

"Fullständig bild"
Enligt brodern behövde han materialet för att å familjens vägnar kunna driva en civilrättslig skadeståndstalan:

"Han behöver ta del av materialet för att få en fullständig bild av händelseförloppet i samband med att hans bror blev skjuten. Förföljandet av hans bror pågick i ett tiotal minuter i hög hastighet i stadsmiljö. Polisrepresentanter har i media berättat hur farlig biljakten var för allmänheten. Video- och ljudmaterialet behövs bl.a. för att visa att biljakten inte leddes på ett sätt som överensstämmer med Justitieombudsmannens praxis på området och tillämpliga föreskrifter och allmänna råd."

Närstående kan lida skada eller men
Polismyndigheten avslog dock broderns begäran med hänvisning till att handlingarna omfattas av sekretess. Enligt Polismyndigheten kunde videofilmerna inte lämnas ut utan risk för att "enskild eller någon närstående" skulle lida skada eller men.

När det gällde radiokommunikationen ansåg Polismyndigheten att den var hemlig eftersom myndighetens framtida verksamhet kunde skadas om radiokommunikationen lämnades ut.

Polismyndigheten pekade också på att brodern hade fått ut hela förundersökningen mot polismannen och därför inte behövde ta del av filmer eller ljudupptagningar för att avgöra vem ett eventuellt skadeståndsanspråk skulle riktas mot.

Han behöver inte filmerna
Brodern överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm som dock instämmer i Polismyndighetens bedömning. De begärda handlingarna omfattas även enligt kammarrätten av sekretess.

Handlingarna innehåller inte heller uppgifter som kan antas behövas för att brodern ska kunna få sitt skadeståndsanspråk tillgodosett, menar kammarrätten, och avslår alltså överklagandet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 

 

 


  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt