Skip to content

Ökade befogenheter ska få Kustbevakningen att bekämpa fler brott - nytt lagförslag från regeringen

Foto: Johan Nilsson/TT

Regeringen föreslår att Kustbevakningen ska få utökade befogenheter och ett större ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss.

 

Den föreslagna lagstiftningen innebär att Kustbevakningen, på egen hand, ska få utreda vissa brott till sjöss, till exempel fiskeribrott. 

Kustbevakningen föreslås dessutom få utökade möjligheter att stödja Polismyndighetens och Tullverkets arbete med brottsbekämpning som inte är direkt sjörelaterade, till exempel våldsbrott som begås till sjöss.

Samtidigt är förslaget tänkt att även stärka polismäns befogenheter till sjöss, vilket innebär att polismän ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som i dag gäller för genomsökning av fordon.

Syftet med de utökade befogenheterna är att göra Kustbevakningen mindre beroende av andra brottsbekämpande aktörer och därmed stärka myndighetens brottsbekämpande roll. 

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt