Skip to content

Ökad risk för avancerade it-angrepp mot banker - Finansinspektionen granskar motståndskraften

Foto: Thomas Winje Øijord/Scanpix

Flertalet banker satsar på arbetet med informations- och cybersäkerhet, men många har inte anpassat sitt arbete till den ökade digitaliseringen och det ökade cyberhotet. Det framkommer ur en ny rapport från Finansinspektionen, där bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet granskas.

 

Enligt Finansinspektionen är den finansiella stabiliteten beroende av en fungerande finansiell infrastruktur och banker som stöder och tillhandahåller kritiska funktioner inom finanssektorn. 

I dagsläget är verksamheten hos finansiella företag helt baserad på it-system, varav många är komplexa och även sammankopplade, både genom integration med andra finansiella aktörer och genom att verksamhet läggs ut till tredjepartsleverantörer, så kallad outsourcing.

Samtidigt ökar antalet aktörer som kan genomföra avancerade it-angrepp mot banker, både i Sverige och internationellt.

Mot bakgrund av detta är det, enligt Finansinspektionen, viktigt att bankerna hanterar informations- och cyberrisker.

Finansinspektionen förväntar sig därför att bankerna fortsatt fokuserar på att utveckla sina förmågor, och att man hanterar och följer upp sina informations- och cybersäkerhetsrisker.

Myndigheten understryker dessutom att bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet fortsatt kommer att vara ett prioriterat område inom deras tillsynsarbete. 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt