Skip to content

Nämndeman sov när domstolen beslutade att kvinna skulle utvisas - rättegången måste göras om

Teckning: Claes Folcker/TT

Enligt rådmannen och den föredragande juristen hade de inte noterat att någon av nämndemännen sov. Det hävdar dock den kvinna som fick ett utvisningebslut fastställt av domstolen och hennes gode man. Migrationsöverdomstolen anser att det inte finns någon anledning att ifrågasätta detta och återförvisar därför målet för ny rättegång.

 

Migrationsverket beslutade i mars att avslå kvinnans asylansökan och utvisa henne till Iran.

Kvinnan överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg som dock fastställde Migrationsverkets beslut utifrån att henns berättelse inte var tillförlitlig.

Två av nämndemännen var dock skiljaktiga och ansåg att kvinnan skulle beviljas uppehållstillstånd.

Kvinnan överklagade till Migrationsöverdomstolen där hon hävdade att en av rättens ledamöter - en nämndeman - hade sovit under den muntliga delen av rättegången.

Migrationsdomstolens ordförande uppgav i sitt yttrande att hon inte hade noterat några händelser som krävde hennes särskilda uppmärksamhet eller ingripande - en uppfattning som delas av den föredragande jurist som också fanns med vid rättegången.

Migrationsöverdomstolen skriver dock i sitt beslut:

"X uppgift att en av nämndemännen sov under den muntliga förhandlingen i migrationsdomstolen far stöd av skrivelsen från hennes gode man. Migrationsöverdomstolen anser att det inte finns skäl att ifrågasätta deras uppgifter i målet. Det som migrationsdomstolen har fört fram medför ingen annan bedömning."

Målet återförvisas därför till Migrationsdomstolen för ny rättegång.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt