Skip to content

"Läget djupt oroväckande" - rikspolischefen och justitieministern i akut möte om skjutningarna

Justitieminster Morgan Johansson (S) och rikspolischefen Anders Thornberg. Foto: Claudio Bresciani/TT

Brottsförebyggande regeringsuppdrag måste läggas ut på fler myndigheter för att skjutningarna ska kunna stoppas. Det sade rikspolischefen Anders Thornberg på ett möte med justitieminister Morgan Johansson (S) - ett möte som han själv nyligen kallade till. 

 

- Våldet med skjutvapen leder till att människor dödas och att anhörigas liv slås i spillror. Det skapar otrygghet i samhället och kan utsätta tredje man för fara, säger rikspolischefen Anders Thornberg. 

- Läget är djupt oroväckande och vi ser behov av kraftfullare åtgärder och att fler aktörer arbetar brottsförebyggande.

Fler myndigheter måste involveras
Polismyndigheten ha tidigare redogjort för att regeringen, övriga myndigheter och samhällsaktörer måste öka sina insatser för att bryta utvecklingen.

Under mötet med justitieministern diskuterade rikspolischefen utvecklingen när det gäller allmän ordning och säkerhet - framförallt med koppling till utsatta områden och rikspolischefen presenterade ett antal förslag på konkreta åtgärder för justitieministern.

Anders Thornberg vill bland annat att uppdrag om brottsförebyggande åtgärder ska gå även till Kriminalvården, Migrationsverket, Skatteverket, Tullverket och Brottsförebyggande rådet, Brå. 

Riktade insatser
Utöver de ovan nämnda myndigheterna vill Thornberg att ökat antal brottsförebyggande insatser ska göras av kommuner, landsting och den privata sektorn.

Dessutom anser polisen att samtliga myndigheter som ingår  i Samverkansrådet mot organiserad brottslighet bör få inriktningen att arbeta med särskilda insatser mot organiserad brottslighet.

- Polisens medarbetare sliter hårt varje dag för att bryta våldskurvan och utsätts också för angrepp från kriminella, exempelvis genom att poliser angrips i bostaden, polisbilar och polishus utsätts för attentat i syfte att hota, skrämma och påverka.

- För att denna utveckling ska kunna brytas måste även övriga myndigheter och samhällsaktörer få ett tydligare uppdrag, säger Anders Thornberg.

"Nätverken fyller på med unga"
Mats Löfving, operativ chef vid NOA, är enig med rikspolischefen om vilka insatser som behövs och anser att det nu behövs ännu starkare krafttag mot den organiserade brottsligheten. 

-  Trots alla insatser är skjutvapenvåldet på en lika hög nivå som under 2017. Det visar att de kriminella nätverken hela tiden fyller på med nya unga. Det är skrämmande att viljan att använda skjutvapen för att döda och skada andra människor är så stor.

- Kraftfulla åtgärder krävs från våra högsta beslutfattare för att minska riskfaktorerna för involvering i brottslighet och få bort skjutvåldet på lång sikt, säger Mats Löfving. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt