Skip to content

Kvinnor uppvisar högre prestationsgrad än män på juristprogrammet - nya siffror från UKÄ

Foto: Tor Johnsson/SvD/SCANPIX

Studenternas prestationsgrad på högskolan fortsätter att öka enligt ny statistisk från Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Enligt analysen uppvisar kvinnor generellt en högre prestationsgrad än män, och på juristprogrammet är kvinnornas prestationsgrad tre procentenheter högre än männens.

 

Prestationsgraden är ett mått som visar hur många högskolepoäng studenter tar av det antal högskolepoäng som de är registrerade för.

Prestationsgraden är kvoten mellan studenternas totala antal helårsprestationer och antalet helårsstudenter och anges i procent.

De uppgifter om prestationsgrad som UKÄ presenterar i analysen avser kurser påbörjade läsåret 2015/16, och analysen omfattar perioden 2005/2006–2015/2016.

Den totala prestationsgraden ökar
Den totala genomsnittliga prestationsgraden baserad på alla kursregistreringar för läsåret 2015/16.

Andelen tagna poäng efter fyra terminer var 83,0 procent, vilket är en halv procentenhet högre än läsåret innan. Prestationsgraden har ökat sex år i rad.

Kvinnor visar högre prestationsgrad än män
Enligt analysen uppvisar kvinnor en avsevärt högre prestationsgrad än män under samtliga läsår som undersökts.

För läsåret 2015/16 var skillnaden mellan män och kvinnor totalt sett sex procentenheter.

Skillnad mellan olika utbildningar
Enligt analysen finns en markant skillnad mellan kvinnor och mäns prestationsgrad på alla de större yrkesexamensprogrammen, där kvinnors prestationsgrad genomgående är högre.

På juristutbildningen skiljer sig prestationsgraden exempelvis med tre procentenheter till kvinnornas fördel. 

Störst är skillnaden i  prestationsgrad på förskollärareutbildningen och civilekonomutbildningen med sju respektive sex procentenheter.

Minst är skillnaden på läkarutbildningen, där skillnaden endast är en procentenhet till kvinnornas fördel.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt