Skip to content

Klimatdeklarationer riskerar snedvrida konkurrensen – KKV avstyrker Boverkets lagförslag

Foto: Claudio Bresciani/SCANPIX

Om klimatdeklarationer regleras i lag riskerar konkurrensen mellan byggmaterial och konstruktioner att snedvridas. Det anser Konkurrensverket som avstyrker Boverkets förslag om klimatdeklarationer av byggnader. 

 

Konkurrensverket är i grunden positivt till att klimatdeklarationer regleras i lag, men avstyrker trots det Boverkets förslag, som lades fram i Boverkets rapport ”Klimatdeklarationer av byggnader”.

Anledningen är att Konkurrensverket anser förslaget innebär en risk att konkurrensen mellan olika byggmaterial och konstruktioner snedvrids, eftersom utformningen inte tar hänsyn till en byggnads klimatpåverkan över hela livscykeln.

Konkurrensverket avstyrker även Boverkets förslag om dokumentationssystem för byggprodukter, det vill säga en förteckning av produkter som ingår i nya byggnader och anläggningar.

Anledningen är att Konkurrensverket anser att en nationell reglering av dokumentationssystemet f kan påverka konkurrensen negativt , eftersom det skulle göra det dyrare att bygga och svårt för små och medelstora företag att konkurrera med stora byggföretag.

Även utländska företag skulle få svårare att konkurrera eftersom loggboken som föreslås av Boverket skulle vara unik för Sverige och därför skapa ökade hinder för utländska bolag att etablera sig på den svenska marknaden.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt