Skip to content

"Känner sig tryggare med elchockvapen i patrullen" - har använts 334 gånger under året som gått

Foto: Johan Nilsson/TT

Efter snart ett år med elchockvapen på försök har polisen använt vapnet på något av de olika sätten vid 334 tillfällen. Det inkluderar avfyrningar, drivstötar och vapnets varningsfunktioner i form av laser och blixtar. Polisen är mycket positiv till resultatet under det första försöksåret och ser många positiva effekter av det nya vapnet.

 

- Flera poliser vittnar om att man känner sig tryggare när man har elchockvapen i patrullen och vid många ingripanden har poliserna behövt använda mindre våld jämfört med vad man skulle ha behövt annars, säger Per Värdig, ansvarig för försöket i ett uttalande.

- Vi ser också att skadorna på poliserna minskar vid ingripanden när man använder elchockvapen om man jämför med då polisen använder OC-spray. 

Använts vid 334 tillfällen
Elchockvapnet har från årets början och fram till och med julafton avfyrats vid 127 tillfällen.

Det har också använts genom att ge en så kallad drivstöt på nära håll vid 95 tillfällen och vid 112 tillfällen genom att polisen använt vapnets laser eller blixtar för att hota. 

Sammanlagt har vapnet alltså använts på något sätt vid 334 tillfällen.

"Varit inom de regler och föreskrifter som finns"
Enligt polisens egen statistik har elchockvapnet använts 214 tillfällen vid våld eller vid situationer där hot om våld uppstått. 

I 59 fall har elchockvapnet använts när kniv eller andra stickföremål har förekommit. 

- Vi följer upp alla fall noggrant och de gånger då elchockvapnet har använts har varit inom de regler och föreskrifter som finns, utifrån vad jag kan bedöma, säger Per Värdig.

- Vi ser alltså ingen anledning att ändra på inriktningen på projektet i dagsläget. Samtidigt följer vi upp användandet av elchockvapen kontinuerligt för att förhindra att det skulle få en felaktig användning.

Inga indikationer på att användning av tjänstevapen minskar
Syftet med det två år långa försöket är att undersöka om det dödliga våldet och våldsnivån samt skador på poliser och gärningspersoner kan minska.

Huruvida elchockvapen bidrar till att användningen av polisens tjänstevapen minskar kan man inte svara på i dagsläget.

- Det ska vi titta på, men det måste vi undersöka under en längre tid. Tjänstevapnet används i relativt få fall och det blir en eftersläpning i statistiken på grund av utredningstekniska skäl, säger Per Värdig.

Umeå universitet kommer att göra en utvärdering som kommer ligga till grund för beslutet om polisen ska fortsätta med elchockvapen även efter år 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt