Skip to content

Inte en enda timmes permission för lustmördare - trots 20 års "förvaring" inom rättspsykiatrin

MAnnen dömdes för över 20 år sedan för en rad sexbrott och ett mord. Foto. FUP

Trots att det har gått 20 år sedan mannen dömdes för en rad sexbrott och ett sexsadistiskt mord så är han fortfarande "katastrofalt återfallsbenägen". Nu har både förvaltningsrätten och kammarrätten slagit fast att han inte ens har rätt till en timmes permission i veckan utanför rättspsykiatrin som av läkaren beskrivs som ren "förvaring".

 

Den 47-årige mannen dömdes på 1990-talet för en rad sexbrott - bland annat ett mycket brutalt sexmord mot en kvinna i Stockholm.

Från början blev straffet livstids fängelse men Socialstyrelsens rättsliga råd bedömde att hans "tvångsmässiga avvikelser var av den grad som betraktas som en psykisk störning" och påföljden ändrades därför i Högsta domstolen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

"Ingen risk för återfall"
Mannen vårdas sedan dess på en rättspsykiatrisk klinik och har tidigare begärt att få bli frisläppt. Hans uppfattning kring detta redovisades i en dom från förvaltningsrätten från förra året:

"Han anser inte att han skulle ha dömts till rättspsykiatrisk vård för de brott han begick och förutsättningarna för fortsatt rättspsykiatrisk vård föreligger inte. Han är inte psykiskt sjuk och risk för återfall i brottslighet föreligger inte. Hans ärende prövades i tre domstolar och han dömdes initialt till fängelse." 

"Ingen känslomässig koppling"
Mannen pekade på att han är dömd till utvisning från Sverige och att han kommer att återvända till sitt hemland där han har både boende och arbete som väntar på honom.

Enligt chefsöverläkaren vid den rättspsykiatriska kliniken är han dock "katastrofalt återfallsbenägen" för den typ av brott han redan är dömd för –brottslighet som präglas av sexuell sadism. Chefsöverläkarens uppfattning om mannens störning redovisades också i förvaltningsrättens dom:

"X (mannen) säger sig vara ledsen över sina handlingar vid samtal, men visar ingen känslomässig koppling. Det finns en känsla av att sjukvården endast skrapar på ytan. Det finns ingen känslomässig resonans."

Även åklagaren avstyrkte att mannen skulle släppas fri.

Störningen ifrågasätts
Både chefsöverläkaren och den sakkunnige läkare som hade yttrat sig underströk att man i och för sig kunde ifrågasätta om mannen verkligen lider av en allvarlig psykisk störning i lagens mening - men att det däremot stod klart att han lider av en psykisk störning som har resulterat i den mycket allvarliga brottslighet han är dömd för.

Båda läkarna hade därför rekommenderat fortsatt sluten vård utan permissioner.

Varken förvaltningsrätten eller Kammarrätten ansåg att det fanns anledning att göra någon annan bedömning. Båda domstolarna avslog därför mannens begäran.

En timme per vecka
Mannen har nu ansökt om tillstånd till att få vistas utanför anläggningen en timme per vecka – även detta en begäran som har avslagits av både Förvaltningsrätten i Växjö och Kammarrätten i Jönköping.

Enligt chefsöverläkaren finns det – trots att mannen alltså har vårdats inom rättspsykiatrin i över 20 år tillbaka – fortfarande ”en alltför hög risk för återfall i brottslighet”.

Chefsöverläkaren har dessutom uppgett att mannen ”har skattat högt eller mycket högt på den så kallade psykopatiskattningsskalan och även generellt i riskbedömningsinstrumentet HCR-20”.

"Oacceptabelt hög risk"
Enligt chefsöverläkaren vill mannen ”till varje pris avsluta vården” och riskerna vid ett eventuellt avvikande har ansetts ”oacceptabelt stora”.

En specialistläkare som har hörts i målet har samtidigt ansett att utredningen inte visat att mannen är flyktbenägen eller planerar nya brott. Enligt honom påminner vården om "förvaring".

Läkaren anser dock - trots detta - att permissionsansökan ska avslås eftersom den inte är förenlig med vårdplanen.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten instämmer i detta och avslår mannens begäran.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt