Skip to content

"Inskränker sina liv av rädsla för brott" - varannan niondeklassare utsatt för brott senaste året

Foto: Henrik Montgomery/TT

Drygt hälften av Sveriges niondeklassare har utsatts för någon form av brott under det senaste året. Killar och tjejer utsattes för brott i lika stor utsträckning, men killar utsattes i större utsträckning för stöld och tjejer för sexualbrott. Det visar förra årets skolundersökning som Brottsförebyggande rådet, Brå, nyligen publicerat. 

 

De 51 procenten som uppgav att de hade utsats för ett brott under de senaste tolv månaderna är en ökning från samma undersökning år 2015 där 47 procent av eleverna uppgav att de hade utsats för brott.

"Inskränker sina liv på grund av rädsla"
Av de elever som uppgett att de utsatts för brott under de senaste tolv månaderna är det en stor andel som medvetet undvikit vissa personer, platser och aktiviteter eller hållit sig borta från skolan en hel dag, av oro för att utsättas på nytt.

Bland de som utsatts för hot uppger tre av fyra tjejer, och hälften av killarna, att de medvetet undvikit vissa personer, och nästan lika många har även undvikit att vistas på vissa platser.

- Elever inskränker sina liv på grund av att de är rädda för att utsättas för brott. Det är relativt vanligt att särskilt tjejer väljer att stanna hemma kvällstid, fast de egentligen skulle vilja gå ut, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå. 

- Dessutom har en stor andel av de tjejer som utsatts för hot eller misshandel hållit sig borta från skolan under hela dagar och därmed missat undervisning, på grund av oro för att utsättas.

Tjejer kraftigt överrepresenterade som offer för sexualbrott
Av undersökningen framgår att det finns stora skillnader i utsatthet för sexualbrott mellan killar och tjejer; 28 procent av tjejerna uppger att de utsatts för sexualbrott jämfört med 8 procent av killarna.

Den vanligaste formen av sexualbrott är fysiska kränkningar, medan det är mindre vanligt att utsättas för sexuell handling genom tvång.

Många delaktiga i någon form av brott
Utöver självrapporteringen av utsattheten får niondeklassarna även besvara frågor om sin egen delaktighet i brottslighet. 

Ungefär hälften av eleverna har i den delen av undersökningen svarat att de begått något brott (stöld, misshandel, skadegörelse eller provat narkotika) vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna.

Andelen är något större bland killar, och vanligast är det att begå stöldbrott, medan det är minst vanligt att man provat narkotika.

 

Läs hela undersökningen här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt