Skip to content

HD tar upp fall från SL - ska pröva omvänd bevisbörda för "straffavgifter" i kollektivtrafiken

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det var kvinnans sak att bevisa att någon annan hade uppgett hennes identitet i SL:s biljettkontroll. Det slog hovrätten fast men gick på kvinnans linje eftersom hon kunde bevisa att hon hade köpt ett "månadskort" bara dagar före biljettkontrollen. Nu har SL fått upp fallet i Högsta domstolen.

 

SL stämde kvinnan, som för övrigt själv var anställd hos SL, vid Stockholms tingsrätt och krävde att hon skulle betala en tilläggsavgift - en så kallad straffavgift - på 1 560 kronor och dessutom ersätta SL:s rättegångskostnader.

Bakgrunden var att en person i samband med en biljettkontroll en kväll i februari 2017 visade sig ha rest på studentbiljett utan att kunna uppvisa studentlegitimation.

Ingen legitimation
Personen kunde heller inte legitimera sig utan kontrollanten fick nöja sig med namn, adress och personnummer – uppgifter som alla stämmer in på kvinnan.

Kvinnan nekar dock till att det var hon som "fastnade" i biljettkontrollen. SL trodde dock inte på detta utan drog henne alltså inför rätta.

I tingsrätten åberopade kvinnan en kopia på sitt pass för att bevisa att underskriften på tilläggsavgiften inte ser ut som hennes och konstaterade dessutom att hon fem dagar före kontrollen köpt ett månadskort till fullpris - någonting hon kunde visa med kvitto.

Kvinnans bevisbörda
Tingsrätten konstaterade att de uppgifter som hade lämnats vid kontrollen, enligt en tidigare dom från hovrätten, medförde en förklaringsbörda för kvinnan.

Tingsrätten skrev:

"I den situation som nu är ifråga, dvs. när en resenär vid biljettkontroll har uppgett personuppgifter i form av personnummer, adress m.m. som överensstämmer med svarandens, åligger det svaranden att bevisa att det inte var hen som kontrollerades... Det kan också tilläggas att en annan ordning i förlängningen skulle förhindra ett rationellt sanktionssystem av resenärer som på något sätt reser utan giltig biljett."

Lågt bevisvärde
Bevisvärdet av passkopian var enligt tingsrätten "ganska lågt" eftersom en kontrollant inte har någon möjlighet att bedöma om den underskrift som görs är korrekt.

Att kvinnan vid tidpunkten för kontrollen hade ett giltigt månadskort till fullpris - och alltså inte ett rabatterat studentkort - gjorde dock att det enligt tingsrätten framstod som "märkligt" att hon skulle ha visat en studentbiljett för kontrollanten. Detta talade "med styrka" för att det inte var kvinnan som hade ertappats i kontrollen utan att någon annan i själva verket hade uppgett hennes personuppgifter.

HD tar upp fallet
Att kvinnans uppgifter inte hade utnyttjats obehörigt i något annat sammanhang talade "med viss styrka" mot kvinnans invändning men tingsrätten ansåg att det inte var bevisat att kvinnan verkligen var den person som hade ertappats i kontrollen. Tingsrätten gick därmed på kvinnans linje.

SL överklagade till Svea hovrätt som dock fastställde tingsrättens dom och därmed gav kvinnan rätt.

SL överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att pröva fallet och ta ställning till vilken bevisbörda och vilket beviskrav som ska gälla för "straffavgifter" i kollektivtrafiken.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt