Skip to content

Frias från fortkörning - bilförares "tydliga" berättelse väger tyngre än polismannens intygande

Foto: Bertil Ericson/TT

Polismannen intygar skriftligt att det är "uteslutet" att han skulle ha kunnat förväxla mannens bil med en annan bil när han mätte bilens hastighet med laser. Den åtalade bilförarens protest är dock så "utförlig, tydlig och konkret" att den motbevisar polismannens intygande. Det anser både tings-rätten och hovrätten och friar därför mannen.

 

Mannen, som är i 30-årsåldern, åtalades vid Malmö tingsrätt för fortkörning. Enligt åtalet skulle han ha kört 57 kilometer i timmen på en 40-sträcka – någonting som byggde på en lasermätning som polisen hade genomfört på platsen.

Mannen nekade till brott och uppgav i tingsrätten att han hade kört en mörk bil av större modell och att han hade varit extra noga med att hålla hastigheten eftersom han hade sin dotter med sig i bilen.

"En annan bil"
När mannen försökte göra ett filbyte ska det ha kommit en annan mörk bil bakifrån som kört betydligt fortare än övriga fordon på vägen. De båda mörka bilarna hade sedan hamnat direkt efter varandra vid ett stoppljus.

Enligt mannen måste den polisman som gjorde mätningen ha förväxlat hans bil och den andra mörka bilen.

Rimlig invändning
Tingsrätten konstaterade att polisens så kallade platsprotokoll anger att lasermätningen har utförts i enlighet med Polismyndighetens föreskrifter och att förväxlingsrisk har varit utesluten. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"I det aktuella fallet har dock X (mannen) lämnat en rimlig invändning som är tillräckligt stark för att riktigheten av mätresultaten ska kunna ifrågasättas. Det är då upp till åklagaren att styrka att förväxlingsrisk varit utesluten."

"Åklagaren har i den delen endast hänvisat till platsprotokollet, där det framkommer att den ansvariga polismannen intygat att förväxlingsrisk varit utesluten. Någon ytterligare bevisning har inte åberopats som bevisning." 

Mannen friades därför.

Godtas i regel
Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som instämmer i tingsrättens bedömning.

Hovrätten skriver i sin dom:

"Polismäns anteckningar i samband med en rutinmässig hastighetskontroll utförd med godkända och kontrollerade mätningsinstrument godtas i regel som bevisning."

Utförlig, tydlig och konkret
Hovrätten påpekar dock att detta förutsätter att det inte finns några omständigheter som inger tvivel i polismannens intygande. Hovrätten skriver:

"X invändning att förväxling kan ha skett med ett omkörande fordon, och hur detta närmare har gått till, är utförlig, tydlig och konkret. Den är inte motbevisad enbart genom polismannens anteckning att förväxlingsrisk varit utesluten."

Även hovrätten friar därför mannen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt