Skip to content

Förtroendet för bankunionen skadas när granskningen försvåras - EU:s riksrevisorer varnar

Foto: Michael Probst/TT

Samtliga revisionsmyndigheter inom EU varnar för att mandaten att granska banktillsynen inom EU brister. Kritiken riktas bland annat mot att ingen revisionsmyndihet får granska den tillsyn som Europeiska centralbanken genomför av de 130 så kallade betydande bankerna som svarar för 80 procent av de totala banktillgångarna inom euroområdet. 

 

Revisionsmyndigheterna anser att det förlorade mandatet vad gället granskningen av de "betydande bankerna" inte uppvägs av revisionsrättens nuvarande mandat att grabsja den Europeiska centralbanken.

I ett gemensamt uttalande skriver revisionsorganen inom EU att det är av allra största vikt att "de grundläggande principerna för transparens och ansvarsskyldighet garanteras" för att skapa ett förtroende från medborgarnas sida. 

Organen uppmanar därför till ett antal förändringar för förbättrad insyn. 

Anpassa mandaten
Revisionsmyndigheterna vill bland annat att EU anpassar revisionsrättens mandat när det gäller revision av centralbankens tillsynsmekanism till motsvarande mandat för revision av övriga EU-institutioner. 

Detta för att säkerställa att revisionsrätten har fullständig tillgång till all information som den anser är relevant för granskningsarbetet. 

Vill ha begränsad insyn
Utöver detta föreslås att EU ska se till att de högre revisionsorgan i euroområdet som har ett mandat när det gäller tillsynen av mindre betydande banker ska få tillgång till all den information som de anser är relevant och därigenom fullgöra sina granskningsmandat.

I den mån det är nödvändigt och genomförbart föreslås även en utvidgning av granskningsmandaten för de högre revisionsorgan i euroområdet som har ett begränsat eller inget mandat när det gäller tillsynen av mindre betydande banker, så att det säkerställs att deras mandat också omfattar revision av nationella tillsynsmyndigheter.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt