Skip to content

Försäkringskassan vinner i HFD - inte arbetsolycka när kvinna hade annat skäl att cykla hem

Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Jack Mickrut/TT

En olycka som inträffar mellan arbetsplatsen och hemmet har ett sådant "orsakssamband" med arbetet att den kan betraktas som ett olycksfall i arbetet och ge rätt till livränta. Orsaken till att kvinnan cyklade hem just den här gången - och råkade ut för olyckan - var dock att ta hand om sin dotter. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed på Försäkringskassans linje.

 

Kvinnan arbetade på en skola när hon år 2010 fick veta att hennes dotter hade skadat sig. Kvinnan tog cykeln från sin arbetsplats under lunchrasten för att möta upp dottern hemma. Hon cyklade dock omkull - och slog huvudet i marken så hårt att hennes cykelhjälm sprack.

På sjukhuset konstaterade läkaren att hon hade drabbats av hjärnskakning och så kallad hjärnkontusion. Efter olyckan har kvinnan inte kunnat återgå till sitt arbete på grund av skadorna.

"Privat karaktär"
Hon fick dock avslag från Försäkringskassan när hon ansökte om livränta till följd av arbetsskada. Försäkringskassan ansåg att färden med cykel hade varit av "privat karaktär" och att kvinnans skada därför inte kunde betraktas som en arbetsskada.

Kvinnan överklagade Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Härnösand - som dock gick på Försäkringskassans linje.

Ta hand om dottern
Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som däremot ansåg att "färden haft ett sådant samband med arbetet" att skadorna skulle anses vara arbetsrelaterade. Kvinnan brukade ta sin cykel till och från arbetet i samband med lunchrasterna - och skulle ha gjort det oavsett händelsen med dottern. Kammarrätten skrev:

"Att X (kvinnan) den aktuella dagen inte tänkte äta lunch i hemmet utan istället skulle köra sin dotter till sjukhus kan inte tillmätas någon avgörande betydelse. Hade hon, istället för att utnyttja sin lunchrast, valt att med arbetsgivarens godkännande avbryta sin arbetsdag för att ta hand om dottern hade frågan om syftet med hemfärden saknat betydelse."

Kammarrätten gick därför på kvinnans linje.

Nära samband med arbetet
Försäkringskassan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu slår fast att olycksfall under färd till eller från arbetet i och för sig kan betraktas som olycksfall i arbetet "om färden var föranledd av och stod i nära samband med arbetet".

HFD understryker dock att det krävs ett "orsakssamband" mellan färden och arbetet. Ett exempel på en färd med samband till arbetet är resan till och från arbetet och enligt HFD ska en bedömning göras utifrån syftet med färden.

HFD går emot kvinnan
I det aktuella målet var kvinnans syfte att åka hem och ta hand om sin dotter – och färden får därmed anses kopplad till "privata förhållanden". Olycksfallet kan därför inte anses vara ett olycksfall i arbetet, enligt HFD.

HFD river därför upp kammarrättens dom och går på Försäkringskassans linje.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt