Skip to content

Företag kommer att förlora sina licenser - EU-myndighet varnar för "hård Brexit"

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Den europeiska värdepappers- och marknads-myndigheten, Esma, uppmanar kunder hos kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister att förbereda sig inför en hård Brexit. En hård Brexit påverkar företag som är etablerade i Storbritannien - och som riskerar att förlora sin EU-licens från och med utträdet.

 

Syftet med Esmas uttalande är att öka marknadsaktörernas medvetenhet kring kreditvärderingsinstitutens och transaktionsregisters beredskap för risken att det inte nås en överenskommelse om Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, vilket kallas en hård Brexit. 

Enligt Esma finns det varken någon garanti för att en överenskommelse om Storbritanniens utträde ur EU ska nås eller att en övergångsperiod kommer att finnas. 

Vid en hård Brexit kommer företag som är etablerade i Storbritannien att förlora sin EU-licens från och med Storbritanniens utträdesdatum, som är satt till den 30 mars 2019.

Esma uppmanar därför marknadsdeltagare att ta kontakt med sitt kreditvärderingsinstitut respektive transaktionsregister för att säkerställa kontinuiteten av deras tjänster även efter en eventuell hård Brexit.

Derivat som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt Emir ska rapporteras till ett EU-registrerat transaktionsregister, alternativt ett godkänt tredjelands transaktionsregister.

Kreditvärderingsinstitut ska ha en juridisk enhet som är registrerad i EU och övervakas av Esma för att dess kreditvärderingsbetyg ska kunna användas för regulatoriska skäl inom EU.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt