Skip to content

Ska förebygga korruption och oegentligheter – handbok om visselblåsarfunktion från Statskontoret

Foto: Jacquelyn Martin/TT

Statskontoret har tagit fram en handbok med överväganden och praktiska råd om visselblåsarfunktioner. Syftet med handboken är att främja och samordna arbetet för en "god förvaltningskultur" i staten.

 

Handboken, som vänder sig till personer i ledande ställning på statliga myndigheter, förklarar vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig och vilka överväganden de behöver göra om de överväger att inrätta en visselblåsarfunktion.

Enligt Statskontoret måste alla myndigheter ha en rutin i form av riktlinjer för att hantera och arbeta förebyggande mot korruption och oegentligheter. Meddelarskyddet gör att de anställda kan vända sig till media utan att riskera repressalier.

För myndigheter som har ”större risker” menar Statskontoret att det kan vara påkallat att inrätta en särskild visselblåsarfunktion där alla som är inblandade i myndighetens verksamhet kan anmäla misstankar.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt