Skip to content

Flicka som nekats advokat borde själv ha överklagat till hovrätten - nu ska HD pröva fallet

Foto: Janerik Henriksson/TT och DJ

Tingsrätten beslutade att flickan, som är under 15 år, inte behövde någon egen advokat under ut-redningen om sexuellt ofredande. Eftersom hon därmed inte hade något juridiskt ombud så överklagade åklagaren beslutet - någonting som hon enligt hovrätten inte hade rätt att göra. I stället borde flickan själv ha överklagat. Nu har Högsta domstolen beslutat att pröva fallet.

 

Fallet handlar om en pågående förundersökning om sexuellt ofredande mot en minderårig flicka.

I samband med att utredningen inleddes vände sig åklagaren till Uppsala tingsrätt och begärde att ett målsägandebiträde skulle förordnas för flickan. Tingsrätten ansåg dock att det var "uppenbart" att det inte behövdes något målsägandebiträde och sade därför nej.

Ingen nackdel för åklagaren
Åklagaren överklagade beslutet till Svea hovrätt. I sitt överklagande pekade hon på att ett målsägandebiträde "i många sammanhang är en framgångsfaktor när det gäller att utreda brott".

Hovrätten skriver dock i sitt beslut:

"Även om målsägandens intressen i många fall kan sammanfalla med åklagarens uppdrag kan det inte anses vara målsägandebiträdets primära uppgift att bistå åklagaren i brottsutredningen. Något rättsligt intresse för åklagaren att få ett beslut om att avslå en begäran om målsägandebiträde prövat kan därmed inte anses föreligga. Tingsrättens beslut kan inte heller anses innebära någon nackdel för åklagaren ur rättslig synvinkel."

Hovrätten konstaterade däremot att flickan själv fick anses ha ett sådant rättsligt intresse i saken att hon skulle ha kunnat överklaga beslutet.

Högsta domstolen tar upp fallet
Vice riksåklagare Kerstin Skarp höll inte med hovrätten utan överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen. Hon skrev i sitt överklagande:

"Åklagaren har enligt bestämmelser i rättegångsbalken en skyldighet att under brottmålsprocessen föra målsägandens talan och på olika sätt bistå målsäganden när ett målsägandebiträde inte har utsetts... En målsägare kan i många fall vara ytterst utsatt och därmed ha påtagliga svårigheter att tillvarata sin rätt, genom att t.ex. överklaga ett beslut om att neka målsägandebiträde eller att på nytt begära ett sådant biträde." 

Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt