Skip to content

"Får återvändandet att fungera" - riksdagen säger nej till regeringens förslag om förvar av utlänningar

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Riksdagen säger nej till regeringens förslag om att ändra reglerna om förvar och uppsikt av utländska personer. Detta i huvudsak eftersom förslaget baserar sig på en gammal utredning, enligt socialförsäkringsutskottets betänkande.

 

Under migrationsprocessen kan en utländsk person tas i förvar av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om att personer som har fått ett utvisningsbeslut inte ska kunna hålla sig undan.

Regeringen lämnade nyligen ett förslag om att ändra de nuvarande reglerna så att de blir tydligare och mer rättssäkra.

Domstol ska alltid pröva beslut om förvar
I det nya regeringsförslaget föreslogs bland annat att en domstol alltid ska pröva om en utländsk person ska få hållas i förvar längre än två veckor.

Det föreslogs även att det skulle tydliggöras vilken myndighet som i olika situationer ska besluta om att ta eller hålla kvar en person i försvar eller besluta att personen ska ställas under uppsikt.

Dessutom skulle en utländsk person som är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan inte kunna avvisas eller utvisas i den administrativa processen när en förundersökning hade inletts om inte en åklagare lägger ned förundersökningen.

Socialförsäkringsutskottet säger nej
Socialförsäkringsutskottet har dock sett över regeringens förslag och konstaterade att det baserar sig på en sju år gammal utredning.

Utskottet anser att det är en stor brist att såväl migrationen till Sverige som migrationspolitiken genomgått stora förändringar sedan dess, vilket utredningen inte har kunnat ta hänsyn till. 

Att utlänningar kan tas i förvar under vissa förutsättningar är enligt utskottet en "åtgärd för att få återvändandet att fungera och Sverige riskerar att få omfattande skuggsamhällen om inte avvisnings- och utvisningsbeslut kan verkställas".

Även riksdagen säger nej
Dessutom kritiseras regeringen för att inte ha tagit ett "helhetsgrepp" om lagstiftningen vilket, enligt utskottet, riskerat att leda till att den föreslagna lagstiftningen inte kommer att fungera.

Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle säga nej till regeringens förslag - någonting som nu också har skett.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt