Skip to content

Fängelsedömd VD får upp fall i HD - ska pröva om han hade laga förfall att utebli från hovrätten

Högsta domstolen. Foto: DJ

Mannen dömdes i två olika rättegångar för bland annat EKO-brott och olaga vapeninnehav till fängelse. Han dök dock aldrig upp till rätte-gångarna i hovrätten och fick senare avslag på att målen skulle återupptas eftersom han ansågs sakna laga förfall. Högsta domstolen har dock beslutat att pröva frågan.

 

Mannen var tidigare VD i ett aktiebolag och fälldes våren 2017 i Stockholms tingsrätt för trolöshet mot huvudman och försvårande av skattekontroll.

Mannen hade fram till år 2010 ensam ägt ett bolag som leasat ut butiksutrustning och även bedrivit factoring.

Revisor granskade
Vid en revisorsgranskning upptäcktes vissa oegentligheter - nämligen att bolaget hade betalat fem miljoner kronor för ett bolagsförvärv som i sin tur hade gjorts till förmån för mannens eget privata bolag.

Bolaget hade även bekostat renoverings- och ombyggnadsarbeten på adresser som kunde hänföras till mannen själv och inte till bolaget.

Mannen tvingades till följd av detta säga upp sig och avgå ur styrelsen –och polisanmäldes senare.

Tingsrätten dömde alltså mannen för trolöshet mot huvudman och försvårande av skattekontroll till två år och tre månaders fängelse. Mannen fick också ett femårigt näringsförbud.

Tidigare dom
Samma tingsrätt hade ett halvår tidigare dömt mannen till åtta månaders fängelse - då för vapenbrott och häleri efter att stöldgods och ett skjutvapen hade påträffats i hans bostad.

Båda domarna överklagades men när det var dags för huvudförhandling i maj respektive juni i år dök mannen inte upp.

Mannen ansökte senare om att överklagandena i de båda brottmålen skulle tas upp på nytt. Svea hovrätt slog dock fast att mannen inte kunde anses ha gjort sannolikt att han hade godtagbara skäl – laga förfall – för sin frånvaro. Hovrätten avslog därför mannens begäran.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att ta upp frågan när det gäller mannens begäran om att målen ska återupptas.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt