Skip to content

Efter internationell kritik mot svenska skattereglerna - nu föreslår regeringen förändrad lagstiftning

Foto: Magnus Liam Karlsson/SvD/SCANPIX

Regeringen föreslår förändrade skatteregler om informationsutbyte av finansiella konton. Förslaget kommer efter ett antal påpekanden från en internationell utvärdering som tittat närmare på den svenska lagstiftningen. 

 

Lagstiftningen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton infördes år 2016 med syfte att bland annat försvåra undanhållande av pengar på konton i andra länder för att slippa betala skatt. 

Sen dess har det globala forumet för transparens och informationsutbyte gällande skatter utvärderat Sveriges lagstiftning, och nu föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen efter påpekanden från forumet.

Ändringar på grund av spellagen
Regeringen har inom ramen för samma förslag även föreslagit vissa ändrade skatteregler med anledning av den nya spellagen som börjar gälla den 1 januari nästa år. 

De föreslagna ändringarna innebär att vissa typer av spel som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen ska jämställas med licenspliktiga spel och därför beskattas. 

För att "undanröja tveksamheter" kring skattefriheten för vinster från spel efter den 1 januari nästa år tydliggör regeringen att spel med tillstånd enligt lotterilagen vid tillämpningen av bestämmelsen om skattefrihet ska jämställas med spel som inte kräver licens, och därför vara skattebefriade.

Ändring av uppgiftsskyldigheten
Regeringen föreslår även en ändring av skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen.

Ändringen innebär att ersättning som kan bli föremål för särskild löneskatt ska redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt