Skip to content

"Det har gått bevisinflation i domstolarna - allt färre grova gängbrott klaras upp"

DEBATT - av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis

 

I takt med att domstolarna frikänner för gängskjutningar, sprängningar och anlagda bränder fortsätter brotten. Polisen har gjort sitt yttersta och fått fram bevisning som borde räcka för fällande dom.

Polisledningen tiger men i DN den 26 november säger polisens gängexpert Gunnar Appelgren att det är en pågående bevisinflation där kraven på bevisning hela tiden trappas upp.

Frikännanden har medfört att redovisningarna till åklagare har halverats. Polisen orkar inte jobba med alla dödsskjutningar utan lägger kraften på de brott där man har chansen att få fram tillräcklig bevisning. Även där har vi sett förundersökningar med imponerande bevisning där det ändå blivit bakslag i Tingsrätt eller Hovrätt.

De bästa exemplen är gängmorden i Mariehäll, Bromma och Vårväderstorget i Göteborg. Där blev det fällande domar trots bevisning som var svagare än i Mariehäll.

För dödsskjutningen av gängledaren i Mariehäll dömdes en 24-åring i tingsrätten till 18 års fängelse för mord men frikändes av Svea Hovrätt. Hans DNA fanns i två bilar varav skotten avlossats från den ena och där tändsatspartiklar fanns på hans kläder och handsken.

Via telefoner har man också kunnat fastställa vilka i det gänget som uppehöll sig i området. Förklaringen från försvaret, att spåren kunnat avsättas tidigare, räckte för att hovrätten skulle fria. När 24-åringen var 18 år dödssköt han sin flickvän i huvudet.

När det gäller Vårväderstorget fanns det inte lika bra DNA-bevisning utan filmer och telefonpositioner var avgörande för fällande domar. Trots det höll domarna både i tingsrätten och hovrätten och de var hårda. 

I de friande domar som kommit därefter kan man avläsa att tingsrätterna blivit försiktigare med att fälla därför att man tittat på hovrätternas ökade beviskrav och velat stärka intrycket att även tingsrättsdomarna var rättssäkra. De vill inte ta risken att bli överkörda av hovrätterna.

Jag vill rikta stark kritik mot den högsta polisledningen med Dan Eliasson och nu Anders Thornberg för att de inte reagerat för den bevisinflation som saboterar polisens ansträngningar och som styrker den grova gängbrottsligheten. Risken att bli fälld blir hela tiden mindre och mindre. Vi börjar nu närma oss GW:s förutsägelser för 20 år sedan då han påstod att vi närmade oss den tid då nästan inga sådana grova brott skulle klaras upp, utan bara de självmarkerande.

Polisen klarar inte vågen av dessa grova brott som är demoraliserande för de som anstränger sig och de andra flyr till andra arbetsuppgifter eller slutar som poliser. Attacker på polisstationer och privata poliser förskräcker och där klaras nästan inga brott upp. Vart är samhället på väg?

Nu har problemen blivit så stora, även i övriga samhället, att de är samhällsfarliga. Vi har ett alltmer tudelat samhälle där välfungerande områden på allt sätt försöker att skydda sig och där välfungerande samhällsmedborgare i utanförskapsområden drabbas hårt och är oroliga för säkerheten för sig och sina barn, bilar, egendom, arbetstillfällen och verksamheter. Där bor också gärningsmännen och det är stötande att då bevisningen inte räckt så har  gängen skött vedergällningen och den friade fått hundratusentals kronor i skadestånd - efter sin död.

Slutsatsen är att om man kan styrka närvaro och deltagande av grovt belastade återfallsförbrytare från kriminella nätverk som bekämpar varandra, på platser där dessa brott utförts skall man kunna döma för brott utförda ”gemensamt och i samförstånd” utan att bevisa vem som hållit in avtryckaren på vapnet. Där är det nödvändigt att domstolarna och juristerna tar sitt samhällsansvar.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt