Skip to content

"Bra genomslag" - statskontoret utvärderar regeringens åtgärder mot våldsbejakande extremism

Foto: Jessica Gow/TT

Statskontoret har utvärderat regeringens åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism under år 2014-2017. Målet med åtgärderna var att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle mot våldsbejakande extremism, och enligt Statskontoret har regeringens satsning haft ett bra genomslag - trots den ”blygsamma” kostnaden.

 

I december 2017 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att utvärdera om målen med regeringens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism uppnåtts.

I den färdiga utvärderingen bedömer Statskontoret att regeringens arbete har bidragit till att öka motståndskraften mot våldsbejakande extremism i samhället.

Enligt Statskontoret beror detta till stor del på den nationella samordnarens och myndigheternas arbete med att höja kunskapsnivån om våldsbejakande extremism och att stötta kommunerna i deras arbete. I nuläget har många kommuner någon form av struktur för att ta emot och bearbeta information som kan ha anknytning till våldsbejakande extremism.

Dessutom har de flesta kommuner handlingsplaner och lägesbilder. Även om problemet med våldsbejakande extremism är litet för de flesta kommuner har ändå den stora andelen en beredskap för att hantera frågan om våldsbejakande extremism.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt