Skip to content

Bostadsbrist i hela landet trots byggbidragen - kommunala miljardbonusar hårdgranskas

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det råder bostadsbrist i princip hela Sverige - trots att regeringen år 2016 införde ett miljardbidrag till kommunerna för att stimulera bostadsbyggandet. Nu ska Riksrevisionen granska om bidraget är ändamålsenligt utformat och om det ger kommunerna förutsättningar att "bidra till de bostadspolitiska målen på ett effektivt sätt".

 

- Granskningen ska bland annat undersöka om stödet gett incitament till kommunerna att förändra sitt arbetssätt och vidta åtgärder som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

Stadsbidrag för bostadsbyggande
År 2016 införde regeringen ett nytt statsbidrag för att stimulera bostadsbyggandet. En del av statsbidraget, som kallas ”byggbonusen” eller ”kommunbonusen”, var särskilt avsedd att öka bostadsbyggandet i kommuner som tar emot nyanlända invandrare.

Under åren 2016–2017 var anslaget cirka 1,8 miljarder kronor per år.

Enligt Riksrevisionen har denna typ av bostadspolitiskt stöd prövats ett antal gånger och flera utvärderingar som har gjorts har visat svårigheter att bedöma vilka effekter stöden har haft.

Riksdagens civilutskott har också efterfrågat en bättre uppföljning av de bostadspolitiska stöd som har införts de senaste åren.

Underskott av bostäder i hela Sverige
Enligt Riksrevisionen uppger 243 av Sveriges 290 kommuner att de har ett underskott på bostäder. Hårdast drabbar bostadsbristen grupper som står längst från bostadsmarknaden, till exempel unga, äldre och nyanlända.

Nu ska Riksrevisionen undersöka om statsbidraget till kommuner är ändamålsenligt utformat för att stimulera ett ökat bostadsbyggande och för att ge kommunerna förutsättningar att bidra till de bostadspolitiska målen på ett effektivt sätt.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2019.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt