Skip to content

Bolagsverket kräver ändrad lagstiftning för att stoppa ekobrottslingar - testar AI i analyser

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mer brottsförebyggande arbete och ändrade lagregler. Det kräver Bolagsverket som vill ha bättre förutsättning att stoppa ekobrottslingar. Under året har man inrättat en ny enhet mot ekobrott där man också vill testa AI i sina analyser.

 

Företag används i allt större utsträckning som brottsverktyg och Bolagsverket vill därför ha ett utökat brottsförebyggande uppdrag, enligt en utredning som lämnats över till regeringen.

Kraven handlar främst om lagstöd för att kunna avregistrera eller vägra registrera falska bolagsföreträdare och så kallade målvakter.

AI i analyser
Men Bolagsverket vill även kunna dela information med andra brottsbekämpande myndigheter för att kunna samköra uppgifter och man vill också häva sekretessen för brottsanmälningar och material från Bolagsverket som skickas till andra myndigheter.

Enligt Bolagsverket vill man också kunna erbjuda ett utökat skydd mot företagskapning och man undersöker även möjligheten att använda AI i sina analyser.

Se samband
Det innebär att man med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens (AI) ska lära systemen att upptäcka varningssignaler. Det skulle då redan i ett tidigt skede vara möjligt att se samband mellan enskilda individer, företag, adresser och händelser som kan indikera ett brottsligt upplägg. 

Det kan till exempel handla om att ett bolag köps upp och att styrelsen på en gång ersätts av målvakter, eller att det har sitt säte på en annan ort än företrädarna eller på en misstänkt postbox.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt