Skip to content

Blir ofta "avsevärt" dyrare än enligt avtal - upphandlat vägunderhåll för tio miljarder granskas

Foto: Andreas Hillergren/TT

Kostnaderna för de nästan tio tusen mil statliga vägar som Trafikverket ansvarar för blir i vissa fall högre vad som avtalats med de anlitade entre-prenörerna. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

 

Granskningen undersöker i vilken utsträckning den slutliga kostnaden för det upphandlade vägunderhållet blir högre än avtalat, vad det beror på, och om Trafikverket arbetar tillräckligt effektivt för att motverka kostnadsökningen. 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av 98 500 kilometer statliga vägar till en årlig kostnad av ungefär 10 miljarder kronor.

Arbetet utförs huvudsakligen av upphandlade entreprenörer. De slutliga kostnaderna för drift och underhåll har dock i flera fall visat sig bli avsevärt högre än vad som avtalats.

Enligt Riksrevisionen är en farhåga att de ökade kostnaderna beror på att Trafikverket har sämre kunskaper än entreprenörerna om vägarnas underhållsbehov och att upphandlingarna leder till avtal som i efterhand måste kompletteras med dyra tilläggsarbeten.

- Risken är att den leverantör som lämnar det lägsta anbudet inte är den som kan genomföra det totala arbetet till lägsta pris – och att upphandlingen därmed fungerar dåligt som urvalsprocess, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Den preliminära tidpunkten för publicering av granskningen är september 2019.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt