Skip to content

"Bidrar på sikt till en väl fungerande marknad" - juriststudenter prisas i KKV:s uppsatstävling

Vinnarna i Konkurrensverkets uppsatstävling. Foto: Konkurrensverket

Sökmotorer, elmarknad och big-data var de vinnande uppsatsämnena i den juridiska kategorin när Konkurrensverket delade ut pris i sin årliga uppsatstävling. De tre vinnarna får dela på stipendier på totalt 50 000 kronor.

 

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter som skrivit en uppsats med inriktning på offentlig upphandling eller konkurrens.

I juridikklassen fördelas 50 00 kronor på tre uppsatser. 

Sökmotorer och missbruk av dominerande ställning
Första pris i juridikklassen gick till Erik Hedström från Stockholm. Han studerar vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Han får 25 000 kronor för sin uppsats med rubriken ”Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF”.

I motiveringen står det bland annat att ”författaren visar genom uppsatsen prov på en ingående förståelse för förbudet mot missbruk av dominerande ställning och en imponerande förmåga att applicera dessa kunskaper på de tjänster och marknader som uppsatsen behandlar.”

Offentliga kontrakt och big-data driven markets
Andra pris i juridikklassen tilldelades Magnus Mårtensson från Östersund. Han läser vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Han tilldelas 15 000 kronor för sin uppsats ”Övergripande karaktär – begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt”. 

Tredje pris i samma klass gick till Oskar Törngren från Stockholm. Han läser vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Han får 10 000 kronor för sin uppsats med titeln “Mergers in big data-driven markets – Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review?”.

Roligt att intresset för konkurrens- och upphandlingsfrågor är stort
På Konkurrensverket är man nöjda med årets uppsatstävling och gläds åt att intresset för frågor som myndigheten behandlar på daglig basis även väcker intresse bland studenterna. 

- Det är roligt att konstatera att intresset bland studenter för konkurrens- och upphandlingsfrågor är så stort. Många av bidragen håller en mycket hög kvalitet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

- Den nya kunskap som uppsatserna presenterar bidrar på sikt till väl fungerande marknader och effektiv offentlig upphandling.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt