Skip to content

Arrangörens information om mansfri festival diskriminerande - fälls efter DO:s granskning

Foto: Frida Winter/TT

Det var diskriminering när det på den mansfria festivalen "Statements" hemsida, och i uttalanden från företrädare inför festivalen, framgick att cis-män inte skulle få besöka festivalen. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, när tillsynen av arrangören nu har avslutats. 

 

DO:s utredning har dock visat att inga män i praktiken hindrades från att köpa biljetter eller besöka festivalområdet.

- Det är viktigt att poängtera vad som är en överträdelse. Det är de uttalanden man gjort inför festivalen och vad man skrivit på sin webbplats, säger Clas Lundestedt, pressansvarig på DO till SvD.

- Vi har inte kunnat påvisa att någon skulle ha diskriminerats i samband med genomförandet eller att någon ska ha blivit avvisad.

Ingen identifierbar person behöver ha lidit skada
Enligt DO framgår det dock av praxis från EU-domstolen att uppgifter och offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering. 

Detta även om det inte finns någon identifierbar person som har lidit skada. 

Därmed fastslår DO att arrangörens agerande inför festivalen har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet på ett sätt som har samband med kön.

"Får inte ske på ett sätt som bryter mot lagen"
Trots belsutet understryker man från DO:s sida att detta inte ska ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp utgör, utan att syftet har varit att se till att diskrimineringslagen följs.

- Det är klart att vi anser att sexuella övergrepp, inte minst på festivaler, är ett allvarligt problem. Så vi ser positivt på att man försöker komma till rätta med det, men det får inte ske på ett sådant sätt att det bryter mot lagen, vilket deras uttalanden i media och på hemsidan gör, säger Clas Lundstedt till SvD.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt