Skip to content

"Alternativa händelseförlopp som inte kan uteslutas" - tonårspojkar frias från mord i tingsrätten

Foto: Marcus Ericsson/TT

Jönköpings tingsrätt har idag dömt den tilltalade 16-åringen för grov misshandel och ofredande av en hemlös man i Huskvarna i somras till fem månaders sluten ungdomsvård. Tingsrätten anser dock att åklagaren inte kunnat bevisa att 16-åringen och den 14-åring, som det förts bevistalan mot, orsakat mannens död. 

 

Den hemlöse mannen hittades död i början av augusti, i en park i Huskvarna och obduktionen visade att han avlidit genom underhudsblödningar från inre skador.

Den 19 november i år åtalades en 16-årig pojke för mord eller i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

Samtidigt väcktes bevistalan mot 14-åringen.

Altenativa händelseförlopp som inte kan avfärdas
Tingsrätten konstaterar att det faktum att mannen kan ha avlidit så sent som drygt tre och en halv timme efter att de två pojkarna lämnat platsen samt att dödsförloppet varit så snabbt gör att det finns "alternativa händelseförlopp som inte kan avfärdas".

Vid en sammantagen bedömning kan det därmed inte, enligt tingsrätten, anses ställt bortom rimligt tvivel att det är de två pojkarna som genom utövat våld orsakat mannens död. 

Inte tillräckligt hänsynslöst
Tingsrätten slår dock fast att 16-åringen och 14-åringen tillsammans och i samförstånd har misshandlat mannen med slag och sparkar, men även med tillhyggen i form av livboj och vägkon, och att misshandeln har resulterat i flertalet av de revbensfrakturer och underhuds­blödningar som den avlidne mannen uppvisat vid obduktionen. 

Enligt tingsrätten är dock den hänsynslöshet som präglar brottet inte så kvali­ficerad att den, tillsammans med skadorna, kan anses tillräcklig för att bedöma miss­handeln som synnerligen grov.

Grov misshandel och ofredande bevisat
Däremot anser tingsrätten att det är bevisat att misshandelsgärningen har präglats av särskild hänsynslöshet och att 16-åringen därför har gjort sig skyldig till grov misshandel. 

Utöver grov misshandel har tingsrätten funnit det styrkt att 16-åringen i ett tidigare skede under kvällen har kastat äpplen på eller mot mannen varför han även gjort sig skyldig till ofredande.  

Inte varit tingsrättens sak att pröva annat gällande 14-åringen
Mot bakgrund av de förarbeten som finns gällande bevistalan anser tingsrätten att det endast varit deras sak att pröva huruvida den 14-årige pojken begått de brott som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning, mord alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, och "inte andra brott som händelsevis skulle kunna omfattas av gärningsbeskrivningen.

Därför har det inte varit tingsrättens sak att pröva huruvida den 14-årige pojken gjort sig skyldig till varken grov misshandel eller ofredande. 

Fem månaders sluten ungdomsvård
Tingsrätten bedömer att straffvärdet för de brott för vilka 16-åringen döms uppgår till motsvarande fängelse i två år och sex månader för en tilltalad som var över 21 år när brotten begicks.

Med hänsyn till 16-åringens ålder har straffvärdet för hans del, enligt tingsrätten, uppgått till motsvarande fängelse i sju och en halv månad, vilket är en fjärdedel.

Mot bakgrund av brottets svårhet och 16-åringens problematik har det enligt tingsrätten förelegat synnerliga skäl att bestämma påföljden till fängelse, men på grund av hans låga ålder beslutades påföljden till sluten ungdomsvård i fem månader. 

Inga skadestånd
Mot bakgrund av att skadestånd till anhöriga för personskade i form av psykiska besvär enligt tingsrätten endast kan komma ifråga "till följd av uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet" har tingsrätten beslutat att inte utdöma några skadestånd till någon av målsägandena.

Rätten har varit enig i sitt domslut.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt