Skip to content

"Allvarliga brister vid frihetsberövande av barn" - ny rapport kritiserar polisens motiveringar

Foto: Anders Wiklund/ TT

Det finns omfattande brister i rättstillämpningen när polisen tar barn i förvar. Det visar en färsk rapport från Röda Korset som bland annat har gått till bott huruvida principen om barnets bästa tillämpas vid besluten om förvar.

 

- Ett frihetsberövande har stor inverkan på barnets hälsa och utveckling. Det gäller även när det är korta perioder men även om barnet förvaras med sin familj, säger Maite Zamacona Aguirre, sakkunnig på Röda Korset till SR. 

Ett förvar är en form av låst boende där asylsökande placeras i väntan på utvisning eller fi väntan på att få sin identitet styrkt.

I Sverige finns även möjligheten att placera barn i förvar i upp till sex dagar. 

Brister i förvarsbesluten
Röda Korsets rapport visar att 57 stycken barn sattes i förvar i Sverige under förra året, de allra flesta tillsammans med sina föräldrar. 

Röda Korset har granskat samtliga förvarsbeslut som har tagits av polisen inför varje åtgärd och konstaterat ett flertal allvarliga brister. 

Granskningen visade bland annat att sju av besluten saknade relevant lagstöd och en tredjedel av besluten saknade redogörelse för om principen om barnets bästa enligt barnkonventionen tagits i beaktande. 

Ingen intresseavvägning i nio av tio beslut
Dessutom visade granskningen att det i över 90 procent av besluten inte fanns någon som helst rediogörelse för den avväggning mellan det statliga intresset att ta barnet i förvar och vad detta innebär för barnet - vilket polisen är skyldiga att göra. 

- Vi anser att det är allvarliga brister, i synnerhet när det handlar om ett frihetsberövande och särskilt ett frihetsberövande av barn. Det är ju viktigt att beslutet motiveras för rättssäkerheten, säger Maite Zamacona Aguirre, sakkunnig på Röda Korset till SR. 

Hon anser att ett större antal barn skulle kunna sättas under uppsikt av Migrationsverket eller Polisen istället för att frihetsberövas i ett förvar. 

- Där skulle vi gärna se att uppsikt använts i större utsträckning. Sen finns det flera alternativ till förvar och där är det lagstiftarens uppdrag att verkligen undersöka fler alternativ utöver uppsikt, säger hon till SR.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt