Skip to content

Äktenskapskontrakt för 13-årig dotter "brottsverktyg" - föräldrar döms i hovrätten

Foto: Farzana Wahidy/TT

Det handlade inte om försök till äktenskapstvång utan om förberedelse till samma brott när föräldrarna till en 13-årig flicka arrangerade ett "äktenskapskontrakt" mellan dottern och en 24-årig man. Det slår hovrätten fast och pekar på att "äktenskapskontraktet" ska ses som ett "brottsverktyg" inför framtiden.

 

Händelsen utspelade sig i december 2015. Familjen hade nyligen kommit till Sverige från Syrien och vid en fest utanför Mellerud skrevs en handling som benämndes "äktenskapskontrakt".

Kontraktet ska ha upprättats på plats av en "sheik" och sedan ha undertecknats av 24-åringen och av flickans pappa.

Brudgåva i kontraktet
I kontrakten stod det att den 13-åriga flickan och den 24-årige mannen ingick äktenskap. Det framgick också att parterna accepterade och samtyckte till att ingå äktenskap.

I den underskrivna och bevittnade handlingen hade man också enats om att tidig så kallad mahr - alltså tidig brudgåva - ska uppgå till en miljon syriska pund och så kallad uppskjuten mahr till två miljoner syriska pund.

Flickans föräldrar och den 24-årige mannen åtalades vid Värmlands tingsrätt för äktenskapstvång.

Professor vittnade
Enligt tingsrätten talade "äktenskapskontraktet" talar starkt för att paret ingick en "äktenskapsliknande förbindelse" och vid förhör med de inblandade - och med den professor i socialantropologi som tingsrätten anlitade som sakkunnig - framkom dock att det finns oklarheter i frågan om den äktenskapsliknande förbindelsen verkligen var fullbordad. 

Flickans två föräldrar dömdes av tingsrätten till villkorlig dom för försök till äktenskapstvång. Enligt domen har föräldrarna "uppsåtligen utnyttjat dotterns utsatta belägenhet och förmått henne att mot sin vilja påbörja processen mot en äktenskapsliknande förbindelse”. 

Den 24-årige mannen frikänns dock eftersom tingsrätten ansåg att det inte var bevisat att han verkligen förstod att flickan var emot att ingå en "äktenskapsliknande förbindelse".

Skulle ske i framtiden
Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som också friar den 24-årige mannen. Föräldrarna fälls däremot - men inte för försök utan för förberedelse till äktenskapstvång.

Hovrätten konstaterar i och för sig att syftet med kontraktet har varit att få till en äktenskaplig förbindelse att den så kallade försökspunkten inte hade passerats. Vissa uppgifter talar nämligen för att själva giftermålet skulle bli av först när flickan fyllde 18 år.

Brottsverktyg
Äktenskapskontraktet är dock i familjens kultur en "handling av mycket stor betydelse för det kommande äktenskapet" och får i det aktuella fallet ses som ett "brottshjälpmedel". När kontraktet upprättades har det också funnits en "inte ringa fara för brottets fullbordan”.

Föräldrarna, som agerat med uppsåt, döms nu för förberedelse till äktenskapstvång till villkorlig dom medan alltså den 24-årige mannen frias.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt