Skip to content

200 000 "skäligt" för reparation av veteranbil - kostnader godkändes via mejl

Foto: Erik Mårtensson/TT

Mannen krävde att den bilverksatd som reparerat hans veteranbil skulle betala tillbaka 200 000 kronor eftersom han ansåg att reparationerna hade blivit för dyra. Tingsrätten ansåg att bilverkstaden, genom mejlkonversationer, bevisat att det arbete som hade utförts hade godkännts av mannen och gick därför på verkstadens linje. Även hovrätten anser att ersättningen är skälig.

 

Under år 2014 ingick mannen och bilverkstan ett avtal på löpande räkning, som inledningsvis gällde motorrenovering och utbyte av läderdetaljer. 

Mannen betalade tre fakturor till verkstaden innan han under våren 2015 valde att avbeställa tjänsten. 

Krävde återbetalning
I november år 2017 begärde mannen återbetalning med drygt 200 000 kronor av bilverkstaden eftersom han ansåg sig ha betalat mer än skälig ersättning till bilverkstaden.

Han ansåg bland annat att verkstaden hade utfört arbeten på bilen som han inte hade beställt.

Verkstaden hävdade å andra sidan att man utfört de arbeten som varit nödvändiga enligt avtalet, samt att ytterligare renoveringsarbeten behövdes när det upptäcktes att bilen inte var i det skick som mannen informerat om.

Skälig ersättning enligt tingsrätten
Vid förhandlingen i Uppsala tingsrätt åberopade bilverkstaden skriftlig bevisning i form av mejlkorrespondens mellan parterna som visade hur man mejlledes kommit överrens om vilka åtgärder som skulle göras på bilen. 

Med hänsyn till bland annat mekanikernas vittnesuppgifter om de svårigheter de mötte i arbetet, deras bedömning om tidsåtgången som rimlig samt att det på förhand är svårt att bedöma slutnotan när man inte är bekant med bilens skick, bedömde tingsrätten att den fakturerade ersättningen varit skälig och gick därför på bilverkstadens linje. 

Mejl avgörande även i hovrätten
Svea hovrätt delar tingsrättens bedömning avseende vad som avtalats och understryker att uppdraget var att göra bilen körklar – men att uppdragets närmare innehåll "växte fram" genom parternas kontakter via e-postmeddelanden och mannens återkommande besök på verkstaden.

Hovrätten konstaterar dessutom att verkstaden visat att ersättningen var skälig med hänsyn till vad som framkommit från mekanikerna om bilens speciella karaktär och dåliga skick.

Eftersom mannen tidigt informerats om bilens dåliga skick samt att inget takpris avtalats, bedömer hovrätten att verkstaden samrått med konsumenten i den utsträckning som skäligen kan krävas. 

Även hovrätten gick därför på bilverkstadens linje. 

 

 

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt